ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
L-carnitine use as a trigger for the onset of Kleine-Levin syndrome: A case presentation (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2022; 25(2): 223-228 | DOI: 10.5505/kpd.2022.91668

L-carnitine use as a trigger for the onset of Kleine-Levin syndrome: A case presentation (eng)

Ferhat Yaylaci1, Önder Küçük2, Handan Özek Erkuran3
1Dörtcelik Child Hospital, Child and Adolescent Psychiatry Unit, Bursa
2Izmir University of Economics, Medical Park Hospital, Child and Adolescent Psychiatry Unit, İzmir
3Dr. Behcet Uz Children's Hospital, Child and Adolescent Psychiatry Unit, İzmir

Kleine- Levin Syndrome (KLS) is a rare phenomenon characterized by repeating episodes of hypersomnia, cognitive and behavioral impairments, compulsive eating behavior, and hypersexuality. Postinfectious processes, alcohol consumption, sleep deprivation, psychological stress, getting vaccinated, head injury and genetic factors have been identified possible etiological factors. Abnormal metabolism of serotonin and dopamine have also been reported. Alcohol and cannabis have been listed among triggering factors. With its role as a mediator required to transport long-chain fatty acids to mitochondrial matrix and its contributions in increasing oxidation of fatty acids, L-carnitine helps to produce more energy from burning fat while maintaining economic use of muscle glycogen stocks. Animal studies have shown a continous increase in dopamine discharge within nucleus accumbens via acetyl L-carnitine application. Carnitine supplementation is known to cause increased dopamine levels within cortical, hippocampal and striatal regions of the rat brain. One case report reported severe psychotic symptoms in a patient with bipolar disorder, following acetyl L-carnitine use. In this case presentation, we have aimed to present clinical course of an adolescent using L-carnitine for ergogenic support, as a possible trigger for the onset of a KLS episode.

Keywords: Kleine- Levin Syndrome, L-carnitine, triggering factor, child, adolescent, ergogenic supplement

Kleine-Levin sendromu’nda bir tetikleyici olarak L-karnitin: Bir olgu sunumu (eng)

Ferhat Yaylaci1, Önder Küçük2, Handan Özek Erkuran3
1Dörtçeli̇k Çocuk Hastanesi̇,Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Bursa
2İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

Kleine-Levin Sendromu (KLS) tekrarlayan hipersomnia ve çeşitli derecelerde bilişsel ve davranışsal bozulmalar, kompulsif yeme davranışı ve hiperseksüalite ile karakterize nadir bir hastalıktır. Postenfeksiyöz düzenekler, alkol kullanımı, uykusuz kalma, psikolojik stres, aşılanma, kafa travması ile genetik etkenler altta yatan olası nedenler olarak sunulmuştur. Etiyoloji için serotonin ve dopamin metabolizmasında anormallikler bildirilirken alkol ile esrar da olası tetikleyiciler arasında tanımlanmıştır. L-karnitin, uzun zincirli yağ astilerinin mitokondri matriksine taşınmasında gerekli bir aracı olarak görev yapma ve yağ asitlerinin oksidasyonunun artırılmasında rol almaktadır. Bu özelliğinden dolayı, hem yağlardan daha fazla enerji üretilmesine hem de kas glikojen depolarının ekonomik kullanımına yardımcı olmaktadır. Hayvan çalışmalarında asetil L-karnitin uygulaması ile nucleus accumbens bölgesinde süreğen biçimde dopamin deşarjında artışın elde edildiği gösterilmiştir. Sıçan çalışmaları ile karnitin takviyesi sonucu beynin korteks, hipokampus ve striatumunda dopamin seviyelerinin arttığı saptanmıştır. Bir olgu sunumunda bipolar bozukluğu olan bir bireyde asetil L-karnitin kullanımı sonrasında şiddetli psikotik belirtilerin ortaya çıktığı bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda, olası bir tetikleyici olarak, ergojenik amaçlı L-karnitin kullanımı ardından KLS epizodu başlayan bir erkek ergenin klinik gidişinin paylaşılması ve tartışılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Klein-Levin Sendromu, L-karnitin, tetikleyici faktör, çocuk, ergen, ergojenik madde

Ferhat Yaylaci, Önder Küçük, Handan Özek Erkuran. L-carnitine use as a trigger for the onset of Kleine-Levin syndrome: A case presentation (eng). J Clin Psy. 2022; 25(2): 223-228

Corresponding Author: Ferhat Yaylaci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale