ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
COVID 19 Aşı karşıtlığı-kararsızlığı [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 276-277 | DOI: 10.5505/kpd.2021.90692

COVID 19 Aşı karşıtlığı-kararsızlığı

Mehmet Yumru1, Sevcan Karakoç Demirkaya2
1Antalya Bilim Üniversitesi, Klinik Psikoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: COVID 19, aşı, kararsızlık

COVID 19 Vaccine opposition-hesitancy

Mehmet Yumru1, Sevcan Karakoç Demirkaya2
1Antalya Bilim University, Department of Clinical Psychology, Antalya, Turkey
2Dogus University, Department of Psychology, Istanbul, Turkey

Keywords: COVID 19, vaccine, hesitancy

Mehmet Yumru, Sevcan Karakoç Demirkaya. COVID 19 Vaccine opposition-hesitancy. J Clin Psy. 2021; 24(3): 276-277

Sorumlu Yazar: Mehmet Yumru, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale