ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2008; 11(1): 3-8

Şizofreninin Erken Döneminde Klinik Özellikler ve Tedavi İlkeleri

Alp Uçok
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul


Alp Uçok. Şizofreninin Erken Döneminde Klinik Özellikler ve Tedavi İlkeleri. J Clin Psy. 2008; 11(1): 3-8

Corresponding Author: Alp Uçok
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (4890 downloaded)
LookUs & Online Makale