ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(4): 5-10

Depresyonun Etiyolojisinde Genetik Kanıtlar

Hasan HERKEN1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, GAZİANTEP

Genetik bilimi Gregor Mendel'in 1865'te çalışmaya başlamasından bu yana önemli değişim göster- miştir. Bu yazıda önce, kısaca genetik alt disiplinler ve geliştirilen yöntemlerden bahsetmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Genetik bilimi kademeli olarak gelişmiş ve 5 alt disiplin altında çalışmaya devam etmektedir. 1. Biyokimyasal genetik: Biyokimyasal reaksiyon- ların genetik belirleyicilerini üretmeye, etkilerini ortaya koymaya çalışmaktadır. 2. Gelişimsel genetik: Normal veya patolojik gelişim süreçleri ile ilgilenmektedir. Gelişimsel defektleri anla- maya ve önlemeye yönelik çalışmaktadır. 3. Moleküler genetik: Genlerin moleküler ve fonksiyonel düzeyde yapı ve fonksiyonlarını ortaya koymaya çalışmaktadır. 4. Sitogenetik: Kromozomların taşıdığı belirleyicileri ortaya koymaya çalışmaktadır. 5. Populasyon genetiği: Psikiyatrik hastalıkların genetik risk faktörleriyle ilgilenen ve matematiksel metodları da kullanan kantitatif ve genetik epidemi- yoloji alt dallarını da kapsamaktadır.


Hasan HERKEN. Depresyonun Etiyolojisinde Genetik Kanıtlar. J Clin Psy. 2002; 5(4): 5-10
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (1989 downloaded)
LookUs & Online Makale