ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
İnsan hakları perspektifinden COVID-19 pandemisinde Türkiye'deki yaşlı nüfusun durumu (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2021; 24(3): 429-432 | DOI: 10.5505/kpd.2021.78785

İnsan hakları perspektifinden COVID-19 pandemisinde Türkiye'deki yaşlı nüfusun durumu (eng)

Dicle Kaya1, Burhanettin Kaya2
1Boğaziçi Üniversitesi, İdari İktisadi Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler, İstanbul
2Serbest Hekim, Şişli, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Yaşlı Nüfus, İnsan Hakları, Kovid-19, Pandemi, Ruh Sağlığı, Halk Sağlığı, Sağlık Politikası

Human rights perspective of the older population in the COVID-19 pandemic in Turkey (eng)

Dicle Kaya1, Burhanettin Kaya2
1Bogazici University, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Political Science and International Relations, Istanbul, Turkey
2Private Office, Şişli, İstanbul, Turkey

Keywords: Older Population, Human Rights, Covid-19, Pandemic, Mental Health, Public Health, Health Policy

Dicle Kaya, Burhanettin Kaya. Human rights perspective of the older population in the COVID-19 pandemic in Turkey (eng). J Clin Psy. 2021; 24(3): 429-432

Sorumlu Yazar: Dicle Kaya, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale