ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(4): 24-29

Depresyon Etiyolojisinde Nöropeptidler

Asena AKDEMİR1, Sibel ÖRSEL1, Akfer KARAOĞLAN1
SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Ruhsal bozuklukların biyolojik düzeneklerine ilişkin kuramlar beyin nörotransmitter sistemleri üzerine odaklanırlar. Depresyon da bu grup hastalık- lar içinde ön sıralarda yer almaktadır. Nörotrans- mitterler santral sinir sistemleri arasındaki iletişimi sağlayan moleküllerdir (Kuczenski ve Knapp 1990). Nörotransmitterlerin içinde önemli yer tutan peptidler yapılarında yüzden az aminoasit bulunduran kısa zin- cirli proteinlerdir. Nöropeptidler büyük ölçüde nöro- modülatör ve nörohormon olarak görev yapar. Bu işlevleri yanında lokal olarak nörotransmitter işlevleri de vardır (Yüksel 1998). Peptidler sinir hücresinin bedeni içinde, DNA tarafından taşınan kalıtımsal bilgi ile yapılırlar. Bu yapım olayı, sinir terminalinde bir- takım enzimlerin kimyasal maddelere etkisi ile yapılan diğer biyojenik amin ve aminoasit nörotrans- mitterlerinkinden oldukça farklıdır (Birsöz ve Turgay 1994). Peptidlerin işlevi peptidazla sonlandırılmak- tadır. Aynı nöronda peptidler ve basit nörotransmitter- ler aynı anda bulunabilmektedir (Yüksel 1998). Tablo 1'de bilinen bazı peptidlerin doku lokalizasyonuna göre sınıflandırması yer almaktadır (Schwartz 1991, Owens ve ark. 2000).


Asena AKDEMİR, Sibel ÖRSEL, Akfer KARAOĞLAN. Depresyon Etiyolojisinde Nöropeptidler. J Clin Psy. 2002; 5(4): 24-29
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (3795 downloaded)
LookUs & Online Makale