ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(4): 30-34

Glutamaterjik Sistem, N-Metil-D-Aspartik Asit Reseptörleri ve Depresyon

Ümit TURAL1, Emin ÖNDER2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İzmit
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İZMİT

Eksitatör amino asitler beyinde bol miktarlarda bulunmaktadırlar. Memeli beynindeki nöronların %50'si nörotransmitter olarak glutamatı kullanmak- tadır. Glutamat, beyinde en bol bulunan eksitatör amino asit nörotransmitterdir ve iyonotropik ve metabotropik glutamat reseptörlerini uyararak etkisi- ni ortaya çıkarır (Conn ve Pin 1997, Sanacora 2002). İyon kanalları ile eşleşmeli iyonotrofik glutamat reseptörleri N-metil-D-aspartik asit reseptörleri (NMDA), a-amino-3-hidroksi-5-metil-4-isoksazolpro- pionik asit (AMPA) ve kainat reseptörleri olarak sınıflandırılırlar (Monaghan ve ark. 1989). Metabotropik glutamat reseptörleri G proteinleri ile eşleşmeli olan ve göreceli olarak daha yeni glutamat reseptörleridir (mGlu) ve 8 farklı alt tipi tanımlan- mıştır (Şekil 1). Sekiz adet olan bu metabotropik glu- tamat reseptörü amino asit dizilişleri, reseptöre bağlanmaları, etkileri ve farmakolojik özellikleri göz önüne alınarak üç grupta incelenmektedir (Pin ve Duvoisin 1995).


Ümit TURAL, Emin ÖNDER. Glutamaterjik Sistem, N-Metil-D-Aspartik Asit Reseptörleri ve Depresyon. J Clin Psy. 2002; 5(4): 30-34
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (2585 downloaded)
LookUs & Online Makale