ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Reversible Monoamine Oxidase Inhibitors (RIMA) in The Treatment of Social Phobia [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2001; 4(3): 17-23

Reversible Monoamine Oxidase Inhibitors (RIMA) in The Treatment of Social Phobia

Nesrin DİLBAZ1, Çağlar AÇIKGÖZ2
1Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği, Ankara
2Dr. Ankara Numune Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Social phobia, is a very common disorder with an early age of onset, is chronic and is associated with a considerable impair- ment of functioning. Efficacy of monoamine oxidase inhibitors (MAOI) in social phobia had led to the investigation of reversible inhibitors of monoamine oxidase inhibitors (RIMA) which is safer and has mild side effects. The efficacy ofmoclobemide, which has been shown effective in the treatment of depression, in social phobia has been demonstrated in short-term and long-term treatment. This article reviews the efficacy of brofaromine and moclobemide in social phobia treatment.

Keywords: Key Words: Social phobia, drug treatment, brofaromine, moclobe-mide.

Sosyal Fobinin Tedavisinde Geri Dönüşümlü Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (RIMA)

Nesrin DİLBAZ1, Çağlar AÇIKGÖZ2
1Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği, Ankara
2Dr. Ankara Numune Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği, ANKARA

Sosyal fobi erken yaşlarda başlayan, kronik ve önemli ölçüde yeti kaybına neden olan sıkça görülen bir hastalıktır. Monoamin oksi-daz inhibitörleri (MAOİ) ile yapılan tedavi çalışmalarının sonuçlarının olumlu olması üzerine yan etkileri daha az olan ve güvenilir geri dönüşümlü monoamin oksidaz inhibitörleri (RIMA) ile ilgili tedavi çalışmaları yapılmıştır. Depresyon tedavisinde et¬kili bir antidepresan olan moklobemid ile yapılan kısa dönemli ve uzun dönemli çalışmalarda moklobemidin sosyal fobi tedavisinde etkili bir ilaç olduğu bulunmuştur. Bu yazıda brofaromin ve mok- lobemidin etkinlik çalışmaları gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Sosyal fobi, ilaç tedavisi, brofaromin, mok- lobemid.

Nesrin DİLBAZ, Çağlar AÇIKGÖZ. Reversible Monoamine Oxidase Inhibitors (RIMA) in The Treatment of Social Phobia. Turkish J Clin Psy. 2001; 4(3): 17-23
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale