ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
[J Clin Psy]
J Clin Psy. 2007; 10(3): 3-13

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Paroksetin Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Paroksetin Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Paroksetin

Ersin Hatice Karslıoğlu1, Nevzat Yüksel2
1Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ANKARA

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) DSM-IV'de, irrasyonel veya mantıksız bulunan, belirgin gergin- liğe neden olan veya işlevselliği önemli ölçüde etki- leyen; yineleyici, zorlayıcı düşünceler, imgeler ve/veya kompulsiyonların varlığı ile tanımlanmıştır. Obsesyonlar genellikle bulaşma, kuşku, simetri, dini veya cinsel konularla aşırı uğraşları içerir ve özgün bir ritüel yerine getirilmezse kötü şeyler ola- cağı önsezisi ile birliktelik gösterir. Kompulsiyonlar yıkama, temizlik, kontrol, tekrarlama, sayma, düzenleme ve biriktirme şeklindedir. Kompülsi- yonlar çoğunlukla fiziksel bir hareketi içermesine karşın, özgün duaları veya düşünceleri tekrarlama gibi mental ritüeller şeklinde ve daha basit tik ben- zeri bir karakterde olabilir. Bunlar, huzursuzluğun ortadan kalkması ve "şimdi oldu" duygusu yaşanana kadar tekrarlamaları gerektirebilir (Swedo ve Snider 2004).


Ersin Hatice Karslıoğlu, Nevzat Yüksel. Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Paroksetin Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Paroksetin Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Paroksetin. J Clin Psy. 2007; 10(3): 3-13
Manuscript Language: Turkish

 (0 accesses)
 (11322 downloaded)
LookUs & Online Makale