ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2012; 15(1): 33-40

Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases

Muhammed Ayaz1, Ayşe Burcu Ayaz1, Nusret Soylu2
1Uz.Dr., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Sakarya
2Uz.Dr., Gaziantep Çocuk Hastanesi, Gaziantep

Objectives: The aim of this study was to examine the diagnosis of mental disorders and sociodemografic variables of children and adolescents who referred to child psychiatry outpatient department with the request of criminal report. Method: Children and adolescents aged 6-18 years who referred to Sakarya Training and Research Hospital Child Psychiatry Outpatient Department for criminal reports were examined retrospectively in terms of diagnosis of mental diseases, intelligence levels and sociodemographic characteristics. The study was carried out on the basis of delinquent children (n = 51), cases of abuse (n=100), and cases of early marriage (n=26) that make up the vast majority of criminal cases. Results: Mental disorders were detected in 71% of cases of abuse, 56.7% of delinquent children, and 11.5% of adolescents with request of early marriage. The most common mental disorders were post- traumatic stress disorder among abuse cases, conduct disorder among cases of delinquency, and major depressive disorder among cases of early marriage. Conclusion: Our study revealed that high rates of mental disorders were diagnosed in cases of abuse and delinquent children. Our results highlighted the importance of training for different requirements of criminal cases in the field of forensic child psychiatry and taking necessary precautions for children and adolescents that were subjected to forensic events. Mental health services that provide comprehensive screening, assessment and treatment of mental disorders for these children and adolescents should be developed.

Keywords: Key Words: Abuse, delinquent children, early marriage.

Çocuk ve Ergen Adli Olgularda Ruhsal Değerlendirme

Muhammed Ayaz1, Ayşe Burcu Ayaz1, Nusret Soylu2
1Uz.Dr., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Sakarya
2Uz.Dr., Gaziantep Çocuk Hastanesi, Gaziantep

Amaç: Bu çalışmanın amacı, adli rapor istemiyle çocuk psikiyatrisi polikliniğine yönlendirilen çocuk ve ergenlerin ruhsal bozukluk tanılarını ve sosyodemografik değişkenlerini incelemektir. Yöntem: Sakarya Eğitim ve Araştıma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniği'ne adli rapor için yönlendirilen 6-18 yaş arası çocuk ve ergenler ruhsal bozukluk tanıları, zeka düzeyleri ve sosyodemografik özellikleri açısından geriye dönük olarak incelendi. Çalışma adli olguların büyük çoğunluğunu oluşturan suça sürüklenen çocuklar (n = 51), istismar olguları (n=100) ve erken evlenme olguları (n = 26) temelinde yapıldı. Bulgular: istismar olgularında %71, suça sürüklenen çocuklarda %56.9, evlenme isteği ile başvuran ergenlerde %11.5 oranında ruhsal bozukluk saptandı, istismar olgularında travma sonrası stres bozukluğu, suça sürüklenen olgularda davranım bozukluğu, erken evlenme olgularında major depresif bozukluk en sık saptanan ruhsal bozukluklar olarak belirlendi. Sonuç: Çalışmamız istismar olgularının ve suça sürüklenen çocukların yüksek oranlarda ruhsal bozukluk tanısı aldıklarını göstermektedir. Sonuçlarımız adli olguların farklı gereksinimleri için adli çocuk psikiyatrisi alanında eğitimin önemsenmesi ve adli olaylara konu olan çocuk ve gençler için gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurgulamaktadır. Bu çocuk ve ergenlerin ayrıntılı şekilde taranması, değerlendirilmesi ve tedavi edilmesini sağlayan ruh sağlığı merkezlerinin oluşturulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İstismar, suça sürüklenen çocuklar, erken evlenme.

Muhammed Ayaz, Ayşe Burcu Ayaz, Nusret Soylu. Psychiatric Evaluation of Child and Adolescent Forensic Cases. Turkish J Clin Psy. 2012; 15(1): 33-40
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale