ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Treatment of Specific Phobia with Eye Movement Desensitization and Reprocessing Method: A Case Report [Turkish J Clin Psy]
Turkish J Clin Psy. 2015; 18(4): 124-129

Treatment of Specific Phobia with Eye Movement Desensitization and Reprocessing Method: A Case Report

Onur Okan Demirci1, Eser Sağaltıcı2, Abdullah Yıldırım3

Objectives. Individuals with specific phobia when face with phobic object or situation, have inconvenient excessive fear and anxiety reaction. No need to be a traumatic history on specific phobias background but if there is at least one than eye movement desensitization and reprocessing can be a good alternative method for specific phobia. If there is no traumatic background on specific
phobia, confront with phobic subject or situation can create a traumatic history. Method. In this article, we aim that to explain treatment with eye movement desensitization and reprocessing of a case who has a phobia in traveling with bus (Hodophobia-Ochophobia). Results. Eye movement desensitization and reprocessing can be an alternative method for treatment of specific phobias
to the other treatment methods.

Keywords: Specific phobia, EDMR, hodophobia, ochophobia, olfactophobia, duloxetine

Özgül Fobinin Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) Yöntemi İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

Onur Okan Demirci1, Eser Sağaltıcı2, Abdullah Yıldırım3
1Tatvan Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği
2Bitlis Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ad

Özgül fobilerde bireyler fobik nesne veya durum ile karşılaştıklarında, o duruma özgü yüksek düzeyde uygunsuz kaygı ve korku durumu yaşarlar. Özgül fobilerin oluşma zemininde travma şartı bulunmamakla birlikte zeminde travmatik yaşantı saptanırsa EDMR, diğer tedavi yöntemlerine alternatif olarak iyi bir seçenek gibi görünmektedir. Zeminde travmatik bir yaşantı olmasa dahi fobik nesne veya durum ile karşılaşma ayrıca bir travma gibi ele alınabilir ve EMDR yöntemi alternatif bir seçenek olarak akılda bulundurulabilir.
Bu yazıda otobüsle yolculuk fobisi (Hodophobia-Ochophobia) bulunan bir vakanın EMDR yöntemi ile tedavisini anlatmayı amaçladık. Olgumuzda, fobi protokolü ile başlanan ancak altta yatan travmatik anıların ortaya çıkarılması ile travma protokolüne geçilen toplam 4 seans EDMR uygulaması anlatılmaktadır. Sonuç olarak EMDR özgül fobi durumlarında diğer tedavi yöntemlerine alternatif olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Özgül fobi, EMDR, hodofobi, okofobi, olfaktofobi, duloksetin

Onur Okan Demirci, Eser Sağaltıcı, Abdullah Yıldırım. Treatment of Specific Phobia with Eye Movement Desensitization and Reprocessing Method: A Case Report. Turkish J Clin Psy. 2015; 18(4): 124-129

Corresponding Author: Onur Okan Demirci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale