ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Lived experience in research and publishing [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2023; 26(4): 235-237 | DOI: 10.5505/kpd.2023.43778

Lived experience in research and publishing

Deniz Ceylan
Department of Psychiatry, Koç University, School of Medicine, Istanbul

Keywords: yayıncılık, yaşanmış deneyim, hakemlik, psikiyatri, ruh sağlığı

Araştırmada ve yayıncılıkta yaşanmış deneyimler

Deniz Ceylan
Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: publication, lived experience, peer review, psychiatry, mental health

Deniz Ceylan. Lived experience in research and publishing. J Clin Psy. 2023; 26(4): 235-237

Corresponding Author: Deniz Ceylan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale