ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
Quality of Parent-Adolescent Relationship Scale of Psychometric Properties on University Students [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2015; 18(2): 49-58

Quality of Parent-Adolescent Relationship Scale of Psychometric Properties on University Students

Ayşegül Durak Batıgün1, Gülen Say2

Objectives: The aim of present study is to determine validity and reliability of the Quality of Parent-Adolescent Relationship Scale developed by Wissink, Dekovicand Meijer (2006) for university students. Method: For thispurpose, Multidimensional Anger Scaleand UCLA Loneliness Scale with the Quality of Parent-Adolescent Relationship Scale were administered to 402 university students whose age are 17-25. Results: The results of confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis showed that, the quality of parent-adolescent relationship scale is valid and reliable for university students. Discussion: The scale can be qualifiedto be used in developmental and clinical psychology studies as a scale which is realiable, valid and practical on the grounds of its shortness, its ability to evaluate mother and father seperately, its facility to score and interpret.

Keywords: Quality of Parent-Adolescent Relationship, reliability, validity.

Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği’nin Üniversite Öğrencileri İçin Psikometrik Özellikleri

Ayşegül Durak Batıgün1, Gülen Say2
1Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü
2Hacettepe Üniversitesi Beytepe Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Wissink, Dekovic ve Meijer, (2006) tarafından geliştirilmiş olan Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği’nin üniversite öğrencileri için geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın amaçı doğrultusunda 17-25 yaş arasında 402 (243 kadın ve 159 erkek) üniversite öğrencisine ulaşılmış ve Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği’nin yanı sıra Çok Boyutlu Öfke Ölçeği ve UCLA-Yalnızlık Ölçeği de kullanılmıştır.
BULGULAR: Yapılan doğrulayıcı faktör analizi, açımlayıcı faktör analizi ve çeşitli geçerlik analizleri sonucunda Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği’nin üniversite öğrencileri için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ölçek; kısa olması, anne ve babaya ilişkin ayrı ayrı değerlendirme yapabilme olanağı sağlaması, puanlama ve yorumlama kolaylığı gibi özellikleri nedeniyle gelişim psikolojisi ve klinik psikoloji alanındaki çalışmalarda kullanılabilecek, geçerli, güvenilir ve pratik bir ölçek olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn-Ergen ilişki niteliği, geçerlik, güvenirlik

Ayşegül Durak Batıgün, Gülen Say. Quality of Parent-Adolescent Relationship Scale of Psychometric Properties on University Students. J Clin Psy. 2015; 18(2): 49-58

Corresponding Author: Ayşegül Durak Batıgün, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale