ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
Şizofreni Hastası Neden Damgalanır? [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(1): 3-8

Şizofreni Hastası Neden Damgalanır?

Alp Üçok1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

ir kişi ya da toplum kendisini ürküten, rahatsız eden bir şeyle karşılaştığında sıklıkla onu ken- disinden dışlayıp yabancılaştırma yoluna gider. Bu süreç bazı hastalıkların üzerindeki damgaya da katkı- da bulunmaktadır. Bu damga bazen en az hastalığın kendisi kadar tehlikelidir. Kanser, tüberküloz, lepra, sifilis, epilepsi ve AIDS üzerinde ürkütücü bir damga bulunan hastalıklardan ilk akla gelenleridir. Sokaktaki insan bu hastalıklar hakkında yeterli bilgi sahibi olmasa bile, ciddi (ve tabi olumsuz) ön yargılar- la donatılmış olarak yaşamaktadır. Bu tür olumsuz ön yargılardan nasibini alan hastalıkların başında psikiyatrik bozukluklar gelmektedir. Yabancı dillerde “stigma” olarak anılan bu damga diğerlerinden farklı olarak, psikiyatrik bozuklukların tümünü kapsamak- tadır. Damga sokaktaki insana gereksinim duyduğu basit açıklamayı sağlamakta düşmanca tutumları için mazeret oluşturmakta ya da kişisel çatışmalarını başkasına yansıtmasına yardım etmektedir. Günlük konuşmalarda “akıl hastası” ya da “ruh hastası” hemen her zaman muhatabını aşağılayan, küçük * İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İSTANBUL düşüren bir anlamda kullanılır. Uygarlığın ilk dönem- lerinden beri var olan bu leke neredeyse genetik yolla günümüze kadar gelmiştir.


Alp Üçok. Şizofreni Hastası Neden Damgalanır?. J Clin Psy. 2003; 6(1): 3-8
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (2390 kere indirildi)
LookUs & Online Makale