ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Turkish Journal of Clinical Psychiatry
The Reliabilitiy and Validity of Substance Abuse Proclivity Scale [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(2): 87-93

The Reliabilitiy and Validity of Substance Abuse Proclivity Scale

Birsen CEYHUN1, Ömer OGUZTURK2, Ayşe Gülsen CEYHUN3
1Prof. Dr., Klinik Psikolog, ANKARA
2Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KIRIKKALE
3Uz. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA

Alcohol and substance misuse is become a social problem in Turkey in last few years. The enormous and adverse impact of chemical misuse in adolescents and adults is well known to clin-icians in medical and mental health settings. The importance of screening in adolescents and adults for chemical misuse is obvious. MacAndrew reported on the development of a new Substance Abuse Proclivity Scale (SAP) from MMPI. He described it “as a psychometric instrument for the early detection of problem engendering alcohol and drug use in young men. In these article the MacAndrew Alcoholism Scale (MAC) and Substance Abuse Proclivity Scale (SAP) is given to 650 males. The group consisted of substance misuse, alcoholics, psychiatric outpatients and normal. Test retest reliability, concurrent and discriminate validity is examined. Analysis demonstrated that this scale could be used to determine substance misuse in males.

Keywords: Key Words: Substance misuse, MacAndrew Alcoholism Scale, Substance Misuse Proclivity Scale.

Madde Kullanma Eğilimi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği

Birsen CEYHUN1, Ömer OGUZTURK2, Ayşe Gülsen CEYHUN3
1Prof. Dr., Klinik Psikolog, ANKARA
2Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KIRIKKALE
3Uz. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, ANKARA

Alkol ve diğer maddelerin kötü kullanımı ülkemizde yaygın bir sosyal sorun haline gelmiştir. Son yıllarda özellikle gençlerde madde kullanımı artmaktadır. Eğer madde bağımlılığına olan eğilim belirlenebilirse kişiye ve topluma zarar vermeden yardım edilebilir. Bu amaçla Mac Andrew MMPI'dan Madde Kullanma Eğilimi Ölçeği’ni (SAP) geliştirmiştir. Ölçek 36 sorudan oluşmaktadır. Yapılan bu çalışmada madde bağımlısı, alkol bağımlısı, psikiyatrik hasta ve normal grup olarak toplam 650 erkek deneğe MacAndrew Alkolizm Ölçeği (MAC) ve Madde Kullanma Eğilimi Ölçeği (SAP) uygulanmıştır. Test tekrar test güvenilirliği aynı gruba 60 gün arayla iki kez test verilerek saptanmıştır. Ayrıca ayırt edici geçerlik ve kesim puanı belirlenmiştir. SAP ölçeğinin madde bağımlılığına eğilimi belirlemede yararlı olacağı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Madde bağımlılığı, Madde Kullanma Eğilimi Ölçeği (SAP), MacAndrew Alkolizm Ölçeği (MAC).

Birsen CEYHUN, Ömer OGUZTURK, Ayşe Gülsen CEYHUN. The Reliabilitiy and Validity of Substance Abuse Proclivity Scale. J Clin Psy. 2001; 4(2): 87-93
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale