ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi
COVID-19 Pandemisinde Psikiyatrik Komorbiditeleri Olan Hastaların Aşılamada Önceliklendirilmesi [J Clin Psy]
J Clin Psy. Baskıdaki Makaleler: KPD-01212 | DOI: 10.5505/kpd.2021.01212

COVID-19 Pandemisinde Psikiyatrik Komorbiditeleri Olan Hastaların Aşılamada Önceliklendirilmesi

Sidar Çöpür1, Mazlum Çöpür2
1Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Arel University

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Aşılama, Psikiyatrik Hastalıklar

Prioritization of Patients with Psychiatric Comorbidities in Vaccination During COVID-19 Pandemic

Sidar Çöpür1, Mazlum Çöpür2
1Department of Medicine, Koc University School of Medicine, Istanbul, Turkey.
2Department of Child Development, Arel University, Istanbul, Turkey

Keywords: COVID-19, Vaccination, Psychiatric DisordersSorumlu Yazar: Sidar Çöpür, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale