ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2005
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Panik Bozukluğuna Komorbid Eksen-1 Bozukluklarının Oluşumunda Travmatik Yaşam Olaylarının Rolü
The Role of Traumatic Life Events on Forming Axis-1 Disorders in Comorbid Panic Disorder
Mustafa Özkan, Şakir Özen, Nermin Ertunç
Sayfalar 53 - 59

2.
Farklı Yetişme Koşullarının Aleksitimi, Depresyon ve Psikiyatrik Belirtilerle İlişkisi
Relationship Between Unlike Grow up Conditions and Alexithymia, Depression, Psychopathology
Deniz Erden
Sayfalar 60 - 66

3.
Onkoloji Hekimlerinin Gözünden Psiko- onkoloji:
Psycho-oncology in the point of view of Oncology Doctors:
Haldun Soygür, Elvan Özalp, Eylem Şahin Cankurtaran, Hüseyin Karşıgil, Gazanfer Özenci
Sayfalar 67 - 73

DERLEME
4.
Çocuklarda Psikostimülan Tedavinin Etik ve Toplumsal Boyutu
Public Health and Ethical Aspects of Psychostimulant Treatment in Children
Şahbal Araş, Semih Şemin
Sayfalar 74 - 87

5.
Bebeklik Dönemindeki Bağlanma Sürecine Genel Bir Bakış
Attachment Process in Infancy: A Review
A.Şebnem Soysalı, Şahin Bodur, Elvan İşeri, Selahattin Şenol
Sayfalar 88 - 99

OLGU SUNUMU
6.
Farklı Klinik Görünümlerle Başvuran İki Nörosifilis Olgusu
Two Cases with Neurosyphilis Presenting in Various Clinical Manifestations
Ahmet Tiryaki, Gökhan Kandemir, Evrim Aktepe, İsmail Ak
Sayfalar 100 - 104

LookUs & Online Makale