ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 6 (4)
Cilt: 6  Sayı: 4 - 2003
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Marmara Depreminden Etkilenen İki Ayrı Bölgede Ergenlerde Depresyon, Kaygı ve Davranış*
Depression, Anxiety and Behavior Among Adolescents in Two Affected Areas after the Marmara Earthquake
Osman SABUNCUOGLU, Ahmet ÇEVİKASLAN, Meral Berkem
Sayfalar 189 - 197

2.
Şizofreni Hastalarında Aile Ortamı ve Duygu Dışavurumunun Değerlendirilmesi
Assessment of Expressed Emotion and Family Environment in Schizophrenic Patients
Verda Tüzer, Ayşe Devrim BAŞTERZİ, Çiğdem AYDEMİR, Cebrail KISA, Erol Göka
Sayfalar 198 - 203

3.
Panik Bozukluğu Alt Tiplerinin Belirtiler Açısından Araştırılması
The Determination of Panic Disorder Subtypes According to Symptoms
Sibel Örsel, Olga GÜRİZ, Asena AKDEMİR, Hakan Türkçapar
Sayfalar 204 - 212

4.
Otistik Çocuklarda Saç Kurşun Düzeylerinin Araştırılması
Investigation of Hair Lead Level in Autistic Children
Özgür YORBIK, Bengü DİLAVER, Adnan CAN SEVER, Cemal AK Ay, Ahmet SAYAL, Teoman SÖHMEN
Sayfalar 213 - 216

5.
Lise ve Üniversite Öğrencilerinde intihar Olasılığının Değerlendirilmesi
The Use of Suicide Probability Scale in High School and University Students in Turkey
Ayşe Gülsen CEYHUN, Birsen CEYHUN
Sayfalar 217 - 224

DERLEME
6.
Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri
Kidney Transplantation and Psychiatry
Gamze OZÇURUMEZ, Nilgün TANRIVERDI, Leyla ZİLELİ
Sayfalar 225 - 234

OLGU SUNUMU
7.
Otistik Belirtilerle Başvuran İki Çocukta Farklı Klinik Seyir ve Bozukluklar: Olgu Sunumu
Different Prognosis of Pervasive Developmental Disorders
Ayşegül YOLGA TAHİROĞLU, Sunay FIRAT, Rasim SOMER DİLER, Ayşe AVCI
Sayfalar 235 - 239

8.
Monosemptomatik Hipokondriazis: Bir Olgu Sunumu*
Monosymptomatic Hypochondriasis; A Case Report
şükrü UGUZ, Hüner AYDIN, Ebru Yurdagül
Sayfalar 240 - 243

LookUs & Online Makale