ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2003
1.
Ergen ve Erişkin Başlangıçlı Manide Aile Yüklülüğü: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Familial Loading in Adolescent vs. Adult Onset Mania: A Comparative Study
Murat ERKIRAN, Erdem KAHRAMAN, Cüneyt EVREN, Nesrin TOMRUK, Nesrin KARAMUSTAFALIOĞLU, Nihat ALPAY
Sayfalar 129 - 134

2.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yetiyitimi
Psychiatric Symptoms and Disability in Mothers of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Primary Enuresis Noctuma
Fevziye TOROS, Şenel TOT, Murat BOZLU, Yavuz OKYAY, Handan ÇAMDEVİREN
Sayfalar 135 - 140

3.
"Şizotipal Kişilik Özellikleri" Alt Ölçeği: Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik Çalışması
"Schizotypal Personality Characteristics" Subscale: Inter-rater Reliability Study
suzan ÖZER, Semra ULUSOY, Elif KABAKÇI, Aylin ULUŞAHİN
Sayfalar 141 - 146

4.
Hiperprolaktinemisi Olan Hastalarda Bromokriptin Tedavisinin Depresyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Effect of Bromocriptine Treatment on Depression and Quality of Life in Hyperprolactinemic Patients
Volkan TOPÇUOGLU, Duygu BİÇER, Dilek GOGAS YAVUZ, Aylan GIMZAL, Oğuzhan DEYNELİ, Sema AKALIN
Sayfalar 147 - 151

5.
Obez Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklann Sıklığı
The Frequency of Psychiatric Disorders in Obese Patients
İbrahim EREN, Özlem ERDİ
Sayfalar 152 - 157

6.
Kronik Böbrek Yetmezlikli Depresif Hastalarda Sitalopram Tedavisinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Açık Etiketli Bir Ön Çalışma
The Effect of Citalopram on Quality of Life in Depressive Patients with Chronic Renal Failure: An Open Label Preliminary Study
Gültürk KÖROĞLU, Aytül ÇOR APÇIOĞ LU, Betül KALENDER
Sayfalar 158 - 164

7.
Terapötik İşbirliği Neden Önemli? Psikiyatrik Yakınması "Olmayan" Bir Aile İçi Şiddet Olgusu
Why is Therapeutic Alliance Vital? A Case Study of Domestic Violence Who does not Complain
Özge DOĞANAVŞARGİL, Işıl VAHİP
Sayfalar 165 - 169

8.
İnterferon Alfa Kullanımına Bağlı Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu*
An Interferon-Alfa Induced Psychotic Disorder in a Patient With Chronic Hepatitis C
şükrü UGUZ, Ebru YURDAGUL, Hüner AYDIN, Mehmet ÜNAL
Sayfalar 170 - 173

9.
Tamamlanmamış Evlilik: İki Olgu*
Unconsummated Manage: Case Report
Ozay OZDEMIR
Sayfalar 174 - 180

LookUs & Online Makale