ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2003
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Depresif Hastalarda Tedaviye Uyum: Doğal İzlem Çalışması
Compliance to Treatment in Depressive Patients: A Naturalistic Follow-up Study
Süreyya Özel ERVATAN, Aynur ÖZEL, Hakan Türkçapar, Nuray Atasoy
Sayfalar 5 - 11

2.
Motorlu Araç Kazası Geçiren Kişilerde Akut Stres Bozukluğu Semptomlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Symptoms of Acute Stress Disorder in Victims of Motor Vehicle Accidents
M. Tayfun TURAN, Salih KELEŞ
Sayfalar 12 - 17

3.
Anksiyetenin Eşlik Ettiği Depresyon Olgularının Hepsinde Depresif Bozukluk Olmayabilir: Karşılaştırmalı Bir İzlem Çalışması
Not All Cases Diagnosed as Anxious Depression Reveal an Underlying Depressive Disorder: A Comparative Follow-up Study
Cumhur Boratav, Atıf Koç
Sayfalar 18 - 26

4.
Bedensel Hastalığı Olan Kişiler Arasında Psikiyatrik Yardıma İhtiyacı Olanlar Tanınabiliyor mu?
Can Medical Inpatients in Need of Psychiatric Help Be Recognized?
Kemal YAZICI, Şenel TOT, Aylin YAZICI, Pervin Erdem, Visal BUTURAK, Yavuz OKYAY, Yıldırım ŞİMŞEK
Sayfalar 27 - 31

5.
Sosyal Kaygı Bozukluğu ile Panik Bozukluğu Olgularının Demografik ve Bazı Klinik Özellikler Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Demographic and Some Clinical Characteristics of Patients with Social Phobia and Panic Disorder
Hatice GÜZ, Nesrin DİLBAZ
Sayfalar 32 - 38

6.
Psikoterapide Empati - Nesnellik ikilemi
Empathy-Objectivity Dilemma in Psychotherapy
M. Haluk Özbay, Banu Işık CANPOLAT
Sayfalar 39 - 45

DERLEME
7.
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Psikanalitik Görüşler
Psychoanalytic Views on Obsessive-Compulsive Disorder
Volkan Topçuoğlu
Sayfalar 46 - 50

8.
Şizofreni: Östrojen ve Beyin
Schizophrenia: Estrogen and Brain
Sermin KESEBIR, Şebnem PARILDAR
Sayfalar 51 - 55

OLGU SUNUMU
9.
Anoreksiya Nervoza Tamlı İki Kız Kardeş: Olgu Sunumu
Two Sisters with Anorexia Nervosa: Case Report
Burhanettln Kaya, Duygu YIGİTTÜRK, H. Dilek YALVAÇ
Sayfalar 56 - 61

LookUs & Online Makale