ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - 2002
DERLEME
1.
Beyin-Sinir Ağlan ve İlişkili Klinik Özellikler
Neural Networks in Brain and Related Clinical Features
Görsev Yener
Sayfalar 135 - 138

2.
Kognitif Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemenin Teori ve Uygulaması
Theory and Application of Cognitive Functional Magnetic Resonance Imaging
Hakkı KARAKAŞ
Sayfalar 139 - 144

3.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Frontal ve Parietal Bölge Disfonksiyonları
Frontal and Parietal Dysfunction in Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Emel ERDOĞAN
Sayfalar 145 - 150

4.
Demans, Multipl Skleroz, Parkinson Hastalığı ve Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromunda İzlenen Nöropsikiyatrik Belirtiler
Neuropsychiatric Symptoms of Dementia, Parkinson's Disease, Multiple Sclerosis and AIDS
Nevzat Yüksel
Sayfalar 151 - 159

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Zeka Testi ve Nöropsikolojik Testlerin Oluşturdukları Faktör Yapılarının İncelenmesi#
Examination of Factor Structure of Inteligence Test and Neuropsychological Tests
Aynur ŞAHİN
Sayfalar 160 - 168

6.
Yüksek ve Düşük Dikkat Performansı Gösteren Bireylerin Olay-İlişkili Potansiyel ve Gamma Tepkileri
Event-Related Potentials and Gamma Responses for Individuals Having High and Low Attention Performance
Metehan IRAK, Sirel KARAKAŞ
Sayfalar 169 - 176

DERLEME
7.
Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin İlişkisi: Frontal Lob İşlevselliği
The Relations Between Electrophysiological and Neuropsychological Measurements: Frontal Lobe Functioning
Belma BEKÇİ, Sirel KARAKAŞ
Sayfalar 177 - 184

8.
Sağlıklı Yaşlanmanın Nöroelektrik Potansiyellere Etkisi
Healthy of Aging Effects on Neuroelectric Potentials
Hatice KAFADAR, Sirel KARAKAŞ
Sayfalar 185 - 196

9.
Farklı Epilepsi Türlerinde Gözlenen Zeka Profilleri
Intelligence Profile in Different Epilepsy Types
Şebnem Soysal, Kürşad AYDIN, Çetin OKUYAZ, Kıvılcım GÜCÜYENER, Ayşe Serdaroğlu
Sayfalar 197 - 204

LookUs & Online Makale