ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2002
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri
Risk Factors in Depressive Disorders
Süheyla Ünal, Levent KÜEY, Cengiz Güleç, Mehmet BEKAROGLU, Yunus Emre EVLİCE, Selçuk KIRLI
Sayfalar 8 - 15

2.
Çocuklarda Kekemelik: Karşılaştırmalı Bir İzleme Çalışması
Stuttering in Children: A Comprehensive Study
Ayşe AVCI, Şükrü UGUZ, Fevziye Toros
Sayfalar 16 - 21

3.
intihar Girişimi Olan Bireylerde Birinci ve İkinci Eksen Tanıları
Axis I and Axis II Diagnoses in Suicide Attempters
Figen Çulha ATEŞÇİ, Murat Kuloğlu, Mustafa YILDIZ
Sayfalar 22 - 27

4.
Şiddet içeren ve içermeyen intihar Girişiminde Bulunan Hastalarda Serum Kolesterol Düzeyleri
Serum Cholesterol Levels in Patients with Violent and non-violent Suicide Attempters
Murad ATMACA, Murat Kuloğlu, Ertan TEZCAN, Ayten BÜYÜKBAYRAM
Sayfalar 28 - 32

DERLEME
5.
Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanımı
A Review for Valproate use in Psychiatric Disorders
Tuncer Okay, Cebrail KISA, Nesrin DİLBAZ
Sayfalar 33 - 41

6.
Alkol Bağımlılığında Relaps
Relapse in Alcohol Dependency
Zuhal DOGRUER, Hakan Türkçapar, Ahmet İNCE
Sayfalar 43 - 49

OLGU SUNUMU
7.
Santral Sinir Sisteminin Primer Anjiitisi: Atipik Psikiyatrik Semptomları Olan Bir Olgu Sunumu*
Isolated Angiitis of the Central Nervous System: A Case Report with Atypical Psychiatric Symptoms
Çiçek Hocaoğlu, Meliha TAN
Sayfalar 50 - 55

LookUs & Online Makale