ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 4 (4)
Cilt: 4  Sayı: 4 - 2001
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Grup Hastanın WISC-R Profillerinin İncelenmesi*
Evaluation of WISC-R Profiles in Children with Learning Disorders
Şebnem Soysal, Aylin İLDEN KOÇKAR, Emel ERDOĞAN, Selahattin Şenol, Kıvılcım GÜCÜYENER
Sayfalar 225 - 231

2.
Madde Kullanımı Nedeni İle Yatarak Tedavi Görenlerde İntihar Girişimi Öyküsü
Suicide Attempt History of the Inpatient Drug Users
Cüneyt Evren, Kültegin Ögel, Duran Çakmak
Sayfalar 232 - 240

3.
Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasındaki İlişki
Relationship Between Serum Lipid Levels and Psychiatric Symptoms
Ramazan ÖZCANKAYA, Namık DELİBAŞ
Sayfalar 241 - 248

DERLEME
4.
Psikiyatrik Hastalıkların İlaçlarla Tedavisinde Farmakogenetiğin Önemi
The Importance of Pharmacogenetics on the Drug Therapy of Psychiatric Diseases
Şükrü AYNACIOĞLU
Sayfalar 249 - 252

5.
Anestezi ve Kas Gevşeticili Modifiye Elektrokonvülzif Tedavi Uygulamaları
Administration of Modified Electroconvulsive Treatment with Anesthesia and Muscle Relaxants
Cebrail KISA, Nesrin DİLBAZ
Sayfalar 253 - 260

6.
Antidepresan Güçlendirme Tedavileri
Antidepressant Augmentation Treatments
Hakan Türkçapar, Süreyya Özel ERVATAN
Sayfalar 261 - 267

7.
Psikiyatrik Rehabilitasyonda Gündüz Hastanesinin Yeri*
The Place of Day Hospitals in Psychiatric Rehabilitation
Melike Güney
Sayfalar 268 - 276

LookUs & Online Makale