ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 23 (1)
Cilt: 23  Ek: 1 - 2020
EDITÖRDEN
1.
COVID-19 ve sağlık çalışanlarında tükenmişlik
COVID-19 and burnout in health workers
Mehmet Yumru
doi: 10.5505/kpd.2020.18942  Sayfalar 5 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Türkiye'de COVID-19 salgını sırasında ev karantinasındaki geriatrik popülasyonun kaygı ve yalnızlık düzeyleri (eng)
The anxiety and loneliness levels of geriatric population in-home quarantine during COVID-19 pandemic in Turkey (eng)
Oğuzhan Kılınçel, Gürkan Muratdağı, Abdülkadir Aydın, Ahmet Öksüz, Yıldız Büyükdereli Atadağ, Erkut Etçioğlu, Feride Özen
doi: 10.5505/kpd.2020.04382  Sayfalar 7 - 14

3.
Algılanan COVID-19 tehdidi ve ölüm kaygısı arasındaki ilişkide öz şefkatin aracı rolü (eng)
The mediating role of self-compassion in the relationship between perceived COVID-19 threat and death anxiety (eng)
Mehmet Kavaklı, Mehmet Ak, Faruk Uğuz, Osman Oğulcan Türkmen
doi: 10.5505/kpd.2020.59862  Sayfalar 15 - 23

4.
COVID-19 pandemisi sürecinde anksiyete ile umutsuzluk düzeylerinin psikososyal ve demografik değişkenlere göre incelenmesi (tur)
An investigation of the psychosocial and demographic determinants of anxiety and hopelessness during COVID-19 pandemic (tur)
Yeşim Erdoğdu, Filiz Koçoğlu, Celil Sevim
doi: 10.5505/kpd.2020.35403  Sayfalar 24 - 37

5.
Koronavirüs salgını ve sosyal izolasyonun psikolojik semptomlar üzerindeki etkilerinin psikolojik sağlamlık ve stresle baş etme tarzları açısından incelenmesi (tur)
Investigation of the effects of corona virus pandemic and social isolation on psychological symptoms in terms of psychological resilience and coping styles (tur)
Yıldız Bilge, Yusuf Bilge
doi: 10.5505/kpd.2020.66934  Sayfalar 38 - 51

DERLEME
6.
Covid-19 Pandemisinde psikofarmakolojik tedavi (tur)
Psychopharmacological treatment in COVID-19 pandemic (tur)
Safiye Zeynep Tatlı, Gülsüm Çakar, Burçin Çolak, Erguvan Tuğba Özel-kızıl
doi: 10.5505/kpd.2020.56823  Sayfalar 52 - 66

7.
Dehşet yönetimi kuramı bağlamında COVID-19 salgını hakkında psikososyal bir değerlendirme (tur)
A psychosocial evaluation about the COVID-19 pandemic in the context of the terror management theory (tur)
Suheyla Unal
doi: 10.5505/kpd.2020.30932  Sayfalar 67 - 71

8.
Enfeksiyon hastalıklarının ve pandeminin psikiyatrik yönü: Bir gözden geçirme (tur)
Psychiatric aspect of infectious diseases and pandemic: A review (tur)
Ali Erdoğan, Cicek Hocaoglu
doi: 10.5505/kpd.2020.90277  Sayfalar 72 - 80

9.
COVID-19 pandemisi ve psikotik belirtiler (tur)
COVID 19 pandemic and psychotic symptoms (tur)
Umut Kırlı, Tolga Binbay, Hayriye Elbi, Koksal Alptekin
doi: 10.5505/kpd.2020.27122  Sayfalar 81 - 85

EDITÖRE MEKTUP
10.
Ekoloji ve psikiyatri: Disiplinlerarası bir bakış önerisi (tur)
Ecology and psychiatry: An interdisciplinary perspective proposal (tur)
Pelin Su Şirin Sucuoğlu, Hakan Karaş
doi: 10.5505/kpd.2020.73383  Sayfalar 86 - 88
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
COVID-19 pandemisinin görünmeyen yüzü: Kadına yönelik aile içi şiddet (tur)
The hidden side of COVID-19 pandemic: Domestic violence (tur)
Burcu Ünal, Leyla Gülseren
doi: 10.5505/kpd.2020.37973  Sayfalar 89 - 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
COVID-19 pandemisi ve psikiyatrik endişeler: Bundan sonraki süreçte ne beklemeliyiz? (eng)
COVID-19 pandemic and mental health concerns: What should we expect? (eng)
Mazlum Çöpür, Sidar Copur
doi: 10.5505/kpd.2020.13471  Sayfalar 95 - 98

13.
COVID-19 pandemisinde yas (tur)
Grief in COVID-19 pandemic (tur)
Feyza Çelik, Nermin Gündüz
doi: 10.5505/kpd.2020.15807  Sayfalar 99 - 102

14.
COVID-19 pandemisinde madde kullanım bozukluğu olan ergenler (tur)
Adolescent with substance abuse disorder during the COVID-19 pandemic (tur)
Ömer Kardaş
doi: 10.5505/kpd.2020.88538  Sayfalar 103 - 104

LookUs & Online Makale