ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 23 (4)
Cilt: 23  Sayı: 4 - 2020
EDITÖRDEN
1.
Yayıncılığın arka planı: “Etik” mümkün mü?
The background of publishing: Is ethics possible?
Mehmet Yumru
doi: 10.5505/kpd.2020.89166  Sayfalar 390 - 391
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
İlk defa otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocuklarda ekran kullanım özellikleri ve ebeveynlerin erken dönem endişeleri (eng)
Screen time characteristics and early-term parental concerns of children newly diagnosed with autism spectrum disorder (eng)
Murat Eyüboğlu, Damla Eyüboğlu
doi: 10.5505/kpd.2020.23245  Sayfalar 392 - 401

3.
Hastanede yatarak tedavi gören çocuklar: Psikososyal uyumu etkileyen faktörler üzerine bir araştırma (tur)
Hospitalized children: A study on the factors affecting psychosocial adjustment (tur)
Bürge Kabukçu Başay, Ömer Basay, Atacenk Ürüt, Berkay Hasmercan, Melisa Uysal, Beyzanur Eren Usul
doi: 10.5505/kpd.2020.80958  Sayfalar 402 - 413

4.
Bipolar bozukluklu olgularda farklı atak dönemlerinde inflamasyon ve lipit parametreleri (eng)
Inflammatory parameters and blood lipid values across the different mood states in patients with bipolar disorder (eng)
Okan Ekinci, Aslı Erkan Ekinci
doi: 10.5505/kpd.2020.98216  Sayfalar 414 - 422

5.
Türkiye- Suriye sınırındaki Kilis’te füze saldırıları sonrası anksiyete, depresyon ve stres tepkisi düzeyleri (tur)
Levels of anxiety, depression and stress response after missile attacks in Kilis in Turkey-Syria border (tur)
Musa Şahpolat, Duygu Ayar
doi: 10.5505/kpd.2020.26213  Sayfalar 423 - 429

6.
Madde kullanıcılarında intihar girişimi: Agresyon ve çoklu madde kullanımının etkileşimi intihar girişiminde etkili midir? (eng)
Suicide attempt among substance users: Do aggression and polysubstance use have an interaction effect on suicide attempt? (eng)
Tugba Gorgulu
doi: 10.5505/kpd.2020.56887  Sayfalar 430 - 437

7.
Oyun dönemindeki çocukların davranış sorunları ile izledikleri çizgi filmler arasındaki ilişki (tur)
The relationship between preschool children’s behavioral problems and cartoons they watch (tur)
Ezgi Güneş, Ali Dayi, Mehmet Çolak, Özlem Şireli Bingöl
doi: 10.5505/kpd.2020.55798  Sayfalar 438 - 445

8.
IVF tedavisi gören kadınlarda bağlanma, yılmazlık, depresyon, anksiyete ve somatizasyon belirtileri ile infertiliteye ilişkin global stres düzeyi ve tedavi sonucu arasındaki ilişki (tur)
The relationship of attachment characteristics, resilience, depression, anxiety and somatization symptoms with infertility related stress and treatment outcome in women undergone IVF treatment (tur)
Pelin Kalcı, Hakan Karaş, Aslıhan Polat
doi: 10.5505/kpd.2020.24865  Sayfalar 446 - 455

9.
Yatarak tedavi gören geriatrik depresif bozukluk hastalarında klinik değişkenlerin, tedavi direncinin ve yatış süresine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi (tur)
Evaluation of clinical variables, treatment resistance and factors affecting the hospital stay duration in geriatric depressive disorders (tur)
Selçuk Özdin
doi: 10.5505/kpd.2020.86570  Sayfalar 456 - 463

10.
Klinik ve toplum örneklemlerinde Anne Babalık ve Aile Uyum Ölçeği’nin, 2-12 yaş aralığındaki çocukların anne babaları için Türkçe geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin değerlendirilmesi (tur)
Psychometric properties of Parenting and Family Adjustment Scale (PAFAS) in a Turkish sample with parents of 2-12 years old children from both community and clinical sample (tur)
Barış Güller, Taner Guvenir, Burçin Seyda Buran, Ömer Aydemir, Fatma Varol, Aylin Özbek, Özlem Gencer Kıdak
doi: 10.5505/kpd.2020.25002  Sayfalar 464 - 475

11.
Suça sürüklenmiş ergenlere verilen psikoeğitimin sosyal duygusal öğrenme ve duygu yönetimi becerilerine etkisi (tur)
The effect of psycoeducation on social-emotional learning and emotional regulation skills for delinquent child-adolescents (tur)
Gulsenay Tas, Leyla Baysan Arabacı
doi: 10.5505/kpd.2020.80388  Sayfalar 476 - 485

12.
Psikiyatri hemşireleri için moral distres ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (tur)
Validity and reliability study of Turkish form of moral distress scale for psychiatric (tur)
Mustafa Sabri Kovancı, Azize Atlı Özbaş
doi: 10.5505/kpd.2020.79058  Sayfalar 486 - 494

DERLEME
13.
Klozapinin nadir görülen ciddi yan etkileri (tur)
Rare serious adverse effects of clozapine (tur)
Özcan Uzun
doi: 10.5505/kpd.2020.78790  Sayfalar 495 - 502

14.
Yapay bozukluk/bakım verenin yapay bozukluğu olgularına psikodinamik bakış ve klinik yaklaşım: Bir gözden geçirme (tur)
Psychodynamic aspects and clinical approach to the concepts of factitious disorder/factitious disorder imposed on another: A review (tur)
Dilşad Foto Özdemir
doi: 10.5505/kpd.2020.29291  Sayfalar 503 - 517

OLGU SUNUMU
15.
Hiperprolaktinemi saptanan sanrısal bozukluk tanılı bir hastada uzun etkili aripiprazol ile klinik düzelme: Olgu sunumu (tur)
Clinical improvement with long-acting aripiprazole in a patient with delusional disorder with hyperprolactinemia: A case report (tur)
Sevler Yıldız, Kerim Uğur
doi: 10.5505/kpd.2020.71501  Sayfalar 518 - 521

EDITÖRE MEKTUP
16.
Psikojenik polidipsi olgu sunumu atomoksetine ek klomipramin kullanımı (tur)
Psychogenic polydipsia case report use of additional clomipramine in atomoxetine (tur)
Berna Gündüz Çıtır, Sevcan Karakaç Demirkaya
doi: 10.5505/kpd.2020.26879  Sayfalar 522 - 523

17.
Otizm spektrum bozukluğunda bumetanid: Güncel deliller (eng)
Bumetanide for autism spectrum disorder: Current evidence (eng)
Mazlum Çöpür, Sidar Copur
doi: 10.5505/kpd.2020.47123  Sayfalar 524 - 525

18.
Internet addiction and mental well-being among secondary school students in a Malaysian district: A cross-sectional survey (eng)
Luke Sy-Cherng Woon
doi: 10.5505/kpd.2020.72623  Sayfalar 526 - 528

LookUs & Online Makale