ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 23 (3)
Cilt: 23  Sayı: 3 - 2020
EDITÖRDEN
1.
COVID-19 ve Toplum Ruh Sağlığı
COVID-19 and Community Mental Health
Meram Can Saka
doi: 10.5505/kpd.2020.27167  Sayfalar 246 - 247
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Premenstrüel disforik bozukluğu olan hastaların sıkıntıya ve rahatsızlığa dayanma düzeylerinin ve fonksiyonel olmayan tutumlarının incelenmesi (tur)
Evaluation of dsyfunctional attitudes, distress and discomfort tolerance levels in patients with premenstruel dysphoric disorder (tur)
Gamze Erzin, Oğuzhan Kılınçel, Şenol Bayram, Osman Hasan Tahsin Kılıç, Vahap Ozan Kotan, Güven Özkaya, Erol Göka, Kadir Özdel
doi: 10.5505/kpd.2020.09216  Sayfalar 248 - 255

3.
Bir ayaktan tedavi birimine başvuran alkol ve madde kullanım bozukluğu tanılı kadın hastalarda klinik özellikler, ek ruhsal hastalıklar ve tedavi sonuçları: Retrospektif bir çalışma (eng)
Clinical features, comorbid mental disorders and treatment outcomes in female patients with alcohol and drug use disorder admitted to an outpatient treatment unit: A retrospective study (eng)
Ebru Aldemir
doi: 10.5505/kpd.2020.20438  Sayfalar 256 - 265

4.
Depresyon ile geleceğe yönelik öngörüler ve yürütsel işlevler değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (tur)
Examination of the relationship between depression, future expectations, and several executive function variables (tur)
Hasan Ergüler, Ayşegül Durak Batıgün
doi: 10.5505/kpd.2020.41033  Sayfalar 266 - 273

5.
Okulu bırakan ergenlerde depresyon ve anksiyete düzeylerinin değerlendirilmesi (tur)
Evaluation of depression and anxiety levels in school dropout adolescents (tur)
Mehmet Karadağ
doi: 10.5505/kpd.2020.72324  Sayfalar 274 - 279

6.
Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların şiddeti tanıma ve şiddetten etkilenme durumu (tur)
Recognition of violence and being affected by violence in psychiatric outpatients (tur)
Elif Nurgül Sungur, Ezgi Hancı Yenigün, Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Bengü Yücens
doi: 10.5505/kpd.2020.43926  Sayfalar 280 - 289

7.
Glasgow antipsikotik yan etkilerini değerlendirme ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği (tur)
Validity and reliability of the Turkish version of the Glasgow antipsychotic side effect scale (tur)
Esma Akpınar Aslan, Sedat Batmaz, Özgür Ahmet Yüncü, Neslihan Sevil, Burcu Erkek
doi: 10.5505/kpd.2020.94547  Sayfalar 290 - 301

8.
Bipolar bozuklukta anksiyete duyarlılığı, algılanan stres ve dürtüsel davranışlar ilişkisi (tur)
The association between anxiety sensitivity, perceived stress and impulsive behaviors in bipolar disorder (tur)
Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam, Zeynep Namlı, Kerim Uğur, Mahmut Onur Karaytuğ
doi: 10.5505/kpd.2020.65882  Sayfalar 302 - 312

9.
Akademisyenlerin mobbing algıları ile iş doyumu ilişkisinde duygusal tükenmenin aracı rolü (tur)
The mediating role of emotional exhaustion on mobbing perception and job satisfaction of academicians (tur)
Ayfer Öztürk
doi: 10.5505/kpd.2020.16023  Sayfalar 313 - 325

10.
Ergen yaş grubunda aleksitimi ve sürekli kaygı düzeyi ilişkisinde düşünce eylem kaynaşmasının aracı rolünün incelenmesi (tur)
Investigating the mediating role of thought-action fusion in the relationship between alexithymia and trait anxiety levels in an adolescent population (tur)
Mesut Yavuz, Burak Akdeniz, Armağan Akyol, Hicran Çağla Kurt, Cemile Bilgis, Aslı Çolak, Doğukan Akbay, Beyza Ekiz, Muhammed Tayyib Kadak
doi: 10.5505/kpd.2020.83435  Sayfalar 326 - 332

11.
Major depresif bozukluk tanılı hastaların bireysel farklılıkları üzerine dokuz tip mizaç modeli odaklı bir inceleme (tur)
Evaluating individual differences in patients with major depressive disorder focused on nine types temperament model (tur)
Mehmet Fatih Üstündağ, Enver Demirel Yılmaz, Kerim Uğur, Özge Ünal, Ahmet Herdem, Orkun Aydın, Omer Aydemir
doi: 10.5505/kpd.2019.50470  Sayfalar 333 - 342

12.
Hipnoterapinin obezite hastalarındaki depresyon ve anksiyete düzeylerine etkisi (tur)
The effect of hypnotherapy on depression and anxiety levels in obesity patients (tur)
Erdal Erşan
doi: 10.5505/kpd.2020.41196  Sayfalar 343 - 351

DERLEME
13.
Psychometric properties of compulsive internet use scale (CIUS): A systematic review and meta-analysis (eng)
Masumeh Ghazanfarpour, Hossein Dabiriyan Tehrani, Nasrin Khajeali, Abbas Keshtkar, Masoudeh Babakhanian
doi: 10.5505/kpd.2020.81489  Sayfalar 352 - 363

14.
Şizotipi kavramı ve şizotipal kişilik bozukluğu (tur)
The concept of schizotypy and schizotypal personality disorder (tur)
Emre Mısır, Koksal Alptekin
doi: 10.5505/kpd.2020.27576  Sayfalar 364 - 374

15.
Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk manik epizodda (BPB-ME) plasebo kontrollü ilaç çalışmaları: Sistematik derleme, meta-analiz ve plasebo yanıtı üzerine bir meta-regresyon (eng)
Placebo-controlled pharmacological trials in child and adolescents with bipolar disorder manic episode (BPD-ME): Systematic review, meta-analysis and a meta-regression on placebo response (eng)
Remzi Oğulcan Çıray, Pelin Hançer, Mustafa Tunçtürk, Neslihan İnal Emiroğlu
doi: 10.5505/kpd.2020.45822  Sayfalar 375 - 385

LookUs & Online Makale