ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 22 (4)
Cilt: 22  Sayı: 4 - 2019
EDITÖRDEN
1.
Çocuk hakları ve çocukların istismarcı ile evlilikleri
Children’s rights and child marriages with the abuse offenders
Sevcan Karakoç Demirkaya
doi: 10.5505/kpd.2019.84756  Sayfalar 378 - 379
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
2011 yılı Van-Erciş depremi sonrası yetişkinlerde travma sonrası stres bozukluğu (eng)
Post traumatic stress disorder among adults in the aftermath of 2011 Van-Ercis earthquake (eng)
Mehmet Hamid Boztas, Ahmet Tamer Aker, Kerim Munir, Feyza Çelik, Adem Aydın, Umut Karasu, Elif Aktan Mutlu
doi: 10.5505/kpd.2019.62534  Sayfalar 380 - 388

3.
DSM-5 yaygın anksiyete bozukluğu için şiddet ölçeği Türkçe formunun güvenilirliği ve geçerliliği (tur)
Reliability and validity of Turkish version of DSM-5 generalized anxiety disorder scale (tur)
Deniz Alçı, Orkun Aydın, Ömer Aydemir
doi: 10.5505/kpd.2019.97759  Sayfalar 389 - 395

4.
Bipolar bozukluk hastaları ve birinci derece yakınlarında zihin kuramı ve yürütücü işlevler (tur)
Theory of mind and executive functions in bipolar disorder patients and their first-degree relatives (tur)
Taçlan Duman, Figen Ateşçi, Osman Zülkif Topak, İbrahim Şendur, Selim Tümkaya, Osman Özdel
doi: 10.5505/kpd.2019.78942  Sayfalar 396 - 407

5.
Tedavi almamış major depresyon hastalarında erken dönemde bilişsel işlevler (tur)
Cognitive functions in the early period in non-treated major depression patients (tur)
Seda Salık, Soner Çakmak, Şükrü Uğuz
doi: 10.5505/kpd.2019.55706  Sayfalar 408 - 415

6.
Multipl skleroz hastalarında çocukluk çağı travmaları ve intihar riski ile ilişkisi (tur)
Childhood traumas in patients with multiple sclerosis and its relationship with suicide probability (tur)
Selen Işık ulusoy, Bahriye Horasanlı
doi: 10.5505/kpd.2019.71324  Sayfalar 416 - 423

7.
Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı olumsuz yaşantıları ile otomatik düşünceler, ara inançlar, uyumsuz şemalar, anksiyete ve depresif belirti şiddeti ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki (tur)
The relationship of adverse childhood events on automatic thoughts, intermediate beliefs, schemas, anxiety and depressive symptoms and quality of life in university students (tur)
Anıl Gündüz, İbrahim Gündoğmuş
doi: 10.5505/kpd.2019.72621  Sayfalar 424 - 435

8.
Akıllı telefon bağımlılığı, genel aidiyet ve mutluluk arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi (tur)
The associations among smartphone addiction, general belongingness and happiness: A structural equation modelling (tur)
Hatice İrem Özteke Kozan, Mehmet Kavaklı, Mehmet Ak, Şahin Kesici
doi: 10.5505/kpd.2019.87587  Sayfalar 436 - 444

9.
Travma sonrası stres bozukluğu hastalarında üstbilişlere ilişkin inançlar (tur)
Metacognitive beliefs of posttraumatic stress disorder patients (tur)
Nakşidil Yazıhan, Zekeriya Yelboğa
doi: 10.5505/kpd.2019.08831  Sayfalar 445 - 451

10.
Sosyal anksiyete bozukluğunda aleksitimi ve sempatik deri yanıtları üzerine ilaç ve psikodrama grup terapisinin etkileri (tur)
The effects of drug and psychodrama group therapy on alexithymia and sympathetic skin responses in social anxiety disorder (tur)
Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, Mustafa Bayraktutan, Gülfizar Sözeri Varma, Tuğçe Toker Uğurlu
doi: 10.5505/kpd.2019.43265  Sayfalar 452 - 462

11.
Bir bölge ruh sağlığı hastanesi çocuk ve ergen yataklı servisinde madde kullanımı nedeniyle yatarak tedavi gören hastaların klinik ve sosyodemografik özellikleri (tur)
A clinical and sociodemographic evaluation of youths with substance use disorders in a child and adolescent inpatient unit of a mental health hospital (tur)
Öznur Bilaç, Canem Kavurma, Arif Önder, Yakup Doğan, Gülçin Uzunoğlu, Erol Ozan
doi: 10.5505/kpd.2019.30075  Sayfalar 463 - 471

DERLEME
12.
Travmatik beyin hasarının psikiyatrik yönü (tur)
Psychiatric aspect of traumatic brain injury (tur)
Bahadır Geniş, Çiçek Hocaoğlu
doi: 10.5505/kpd.2019.48039  Sayfalar 472 - 486

OLGU SUNUMU
13.
Kalp nakli olan bir çocuk olguda psikiyatrik destek ve tedavinin önemi (tur)
The importance of psychiatric support and treatment in a child with heart transplantation (tur)
Özge Çelik, Emre Ürer, Emrah Cem, Birim Günay Kılıç
doi: 10.5505/kpd.2019.98704  Sayfalar 487 - 492

14.
Kaçıngan/kısıtlı yiyecek alımı bozukluğu olan iki olgu: EMDR ve BDT kombinasyonunun yeme bozukluklarında etkililiği (eng)
Two cases with avoidant/restrictive food intake disorder: Effectiveness of EMDR and CBT combination on eating disorders (eng)
Alişan Burak Yaşar, Ayse Enise Abamor, Fatma Dilara Usta, Serap Erdoğan Taycan, Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2019.04127  Sayfalar 493 - 500

EDITÖRE MEKTUP
15.
Risperidon tedavisi ile ilişkili bir yaygın ödem olgusu (eng)
A case of generalized edema associated with risperidone monotherapy (eng)
Ömer Asan, Elif Tatlıdil Yaylacı, Erol Göka
doi: 10.5505/kpd.2019.37029  Sayfalar 501 - 503

LookUs & Online Makale