ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 21 (4)
Cilt: 21  Sayı: 4 - 2018
EDITÖRDEN
1.
Tıp bilimine yön veren ne?
What is the driving force of medical science?
Tolga Binbay
doi: 10.5505/kpd.2018.08760  Sayfalar 324 - 325
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Yetişkin obez bireylerde psikiyatrik ek tanı ve bağlanma stilleri: Sağlıklı gönüllülerle karşılaştırmalı bir çalışma (eng)
Psychiatric co-morbidity and attachment styles in obese adults: A comparative study with healthy volunteers
Demet Guleç Öyekçin, Erkan Melih Şahin, Ebru Aldemir
doi: 10.5505/kpd.2018.88700  Sayfalar 326 - 333

3.
Bir yaşlı genel toplum örnekleminde öznel bellek yakınması ve nesnel bilişsel bozulmanın ilişkisi (tur)
Relationship between subjective memory complaints and objective memory impairment in a community-dwelling elderly population
Elif Onur Aysevener, Neşe Direk, Ebru Onat Özsoydan, Meliha Diriöz
doi: 10.5505/kpd.2018.95967  Sayfalar 334 - 340

4.
Büyüklenmeci narsisistik kişilik özellikleri ile kişiler arası tarz arasındaki ilişkide saldırganlığın aracı rolü: Türkiye'deki üniversite öğrencisi örneklemi (eng)
The role of aggression in the relationship between grandiose narcissistic traits and interpersonal style: University students in Turkey
Neslihan Arıcı Özcan, Ömer Erdem Koçak, Reyhan Arslan
doi: 10.5505/kpd.2018.85547  Sayfalar 341 - 350

5.
Fibromiyalji sendromu tanılı hastalarda zihin kuramı ve üst biliş işlevleri (tur)
Theory of mind and metacognitive functions in patients with fibromyalgia syndrome
Filiz Özsoy, Sevil Okan
doi: 10.5505/kpd.2018.46036  Sayfalar 351 - 359

6.
Lise öğrencilerinde umutsuzluk, bağlanma stili ve aile yapısının madde kullanma eğilimini yordama gücü (tur)
Hopelessness, attachment style and family structure’s predictive power in substance abuse proclivity among high school students
Kenan Bülbül, Hatice Odacı
doi: 10.5505/kpd.2018.06977  Sayfalar 360 - 369

7.
Kendine zarar verme davranışı olan ergenlerin aile işlevselliği (tur)
Family functioning of adolescents with nonsuicidal self-injury
Damla Eyüboğlu, Taner Güvenir, Canem Kavurma, Fatma Varol Taş
doi: 10.5505/kpd.2018.77598  Sayfalar 370 - 379

8.
Acil servis çalışanlarının ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve tutumlarının incelenmesi (tur)
Investigation of beliefs and attitudes of emergency service staff towards mental illnesses
Serap Yıldırım, Funda Ersoysal, Cansu Güler
doi: 10.5505/kpd.2018.65477  Sayfalar 380 - 388

KISA BILDIRI
9.
Duygudurum kliniğinde takip edilen bipolar bozukluk tanılı hastalarda ölüm nedenlerinin değerlendirilmesi (tur)
Evaluation of mortality causes among patients with bipolar disorder in a specialized mood clinic
Alparslan Cansız, Bahri İnce, Kürşat Altınbaş, Erhan Kurt
doi: 10.5505/kpd.2018.75547  Sayfalar 389 - 396

DERLEME
10.
Gebelik ve doğum sonrasında cinsel işlevlerde gözlenen değişiklikler: Önyargı mı? Yoksa Gerçek mi? (tur)
Alterations in sexual functions during and after pregnancy: Prejudice? Or Real?
Fatma Beyazit, Eren Pek, Başak Şahin
doi: 10.5505/kpd.2018.73644  Sayfalar 397 - 406

OLGU SUNUMU
11.
Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozuklukta pozitif psikoterapi etkili olabilir mi? Bir olgu sunumu (tur)
May positive psychotherapy effective for treatment-resistant obsessive compulsive disorder?: A case report
Ebru Sinici, Sinan Aydın, Taner Öznur
doi: 10.5505/kpd.2018.93723  Sayfalar 407 - 413

12.
Mizofonide Bilişsel Davranışçı Psikoterapinin etkinliği: Bir olgu sunumu (eng)
The effectiveness of Cognitive Behavioral Psychotherapy in Misophonia: A Case Report
Ali Ercan Altınöz, Nazlı Ece Ünal, Şengül Tosun Altınöz
doi: 10.5505/kpd.2018.18480  Sayfalar 414 - 417

LookUs & Online Makale