ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 21 (3)
Cilt: 21  Sayı: 3 - 2018
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Mehmet Yumru
doi: 10.5505/kpd.2018.32659  Sayfalar 208 - 209
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Sınav’ında yapılan Nesnel Örgün Klinik Sınav’ının geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçları (eng)
Development, implementation and results of Objective Structured Clinical Exam in Psychiatric Association of Turkey Board Exam (eng)
Ozlem Surel Karabilgin Ozturkcu, Ozlem Kuman Tuncel, Damla Isman Haznedaroglu
doi: 10.5505/kpd.2018.89421  Sayfalar 210 - 221

3.
Gangliyon hücre tabakası kalınlığının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve komorbid karşıt olma karşı gelme bozukluğu olan çocuklarda değerlendirilmesi (eng)
Evaluation of the ganglion cell layer thickness in children with attention deficit hyperactivity disorder and comorbid oppositional defiant disorder (eng)
Şahin Bodur, Halil Kara, Burak Açıkel, Erdoğan Yaşar
doi: 10.5505/kpd.2018.37450  Sayfalar 222 - 230

4.
Cinsel işlev bozukluğu olan çiftlerde mizaç ve karakter boyutları, evlilik uyumu ve cinsel doyum (eng)
Temperament and character dimensions, marital adjustment, and sexual satisfaction in couples with sexual dysfunction (eng)
Cennet Şafak Öztürk, Haluk Arkar
doi: 10.5505/kpd.2018.86548  Sayfalar 231 - 244

5.
Opioid sürdürüm tedavisindeki hastalarda intihar girişimi ile stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişki (tur)
The relationship of suicide attempt story and stress coping style among the patients with opioid substitution therapy (tur)
Vahap Karabulut, Cüneyt Evren
doi: 10.5505/kpd.2018.94830  Sayfalar 245 - 253

6.
Aile içi fiziksel şiddete maruz kalmış evli kadınlarda klinik özellikler, çiftlerarası uyum ve cinsel yaşam kalitesi (tur)
Clinical characteristics, adjustment between the couples and the quality of sexual life of married women who are exposed to physical domestic violence (tur)
Ava Şirin Tav, Bülent Kadri Gültekin, Beyza Sarıöz Arpacıoğlu
doi: 10.5505/kpd.2018.66375  Sayfalar 254 - 260

7.
İstanbul’da bazı devlet liselerinde eğitim gören, travmaya ve stres yükleyici olaylara maruz kalan ergenlerin travmatik belirti şiddetinin karşılaştırılması (tur)
Comparison of traumatic symptoms severity of adolescents educated in some state high schools in Istanbul and exposed to traumatic and distressing events (tur)
Aynur Eren Gümüş, Özlem Karaırmak
doi: 10.5505/kpd.2018.64326  Sayfalar 261 - 270

8.
Tıp fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları: Kesitsel bir çalışma (tur)
The gender roles attitudes of medicals students: A cross-sectional study (tur)
Ali Ercan Altınöz, Nagihan Günal, Şengül Tosun Altınöz, Ferdi Köşger, Altan Eşsizoğlu
doi: 10.5505/kpd.2018.08860  Sayfalar 271 - 277

9.
Bir üniversite hastanesinde yatan hastalar için ve acil servisten istenilen ruh sağlığı ve hastalıkları konsültasyonlarının incelenmesi: Türkiye’den çalışmalarla bir karşılaştırma (tur)
Analysis of the psychiatric consultations for inpatients and from the emergency room in a university hospital: A comparison with studies from Turkey (tur)
Burcu Eser, Sedat Batmaz, Emrah Songur, Mesut Yıldız, Esma Akpınar Aslan
doi: 10.5505/kpd.2018.53824  Sayfalar 278 - 289

10.
Sağlıklı kişilerde ergenlikten yaşlılığa karar verme davranışı ve yürütücü işlevlerle olan ilişkisi (tur)
Decision-making behavior from adolescence through elderly and its relationship with executive functions (tur)
Serra Şandor
doi: 10.5505/kpd.2018.28291  Sayfalar 290 - 300

DERLEME
11.
Kolektif travma döngüsü: Kolektif travmalarda uzlaşma, bağışlama ve onarıcı adaletin iyileştirici rolü (tur)
Collective trauma cycle: The healing role of reconciliation, forgiveness and restorative justice in collective traumas (tur)
Ayten Zara
doi: 10.5505/kpd.2018.36449  Sayfalar 301 - 311

OLGU SUNUMU
12.
Sentetik kannabinoid kullanımı olan hastada bilateral globus pallidus lezyonu ile ilişkili frontal lob sendromu ve bellek kaybı (tur)
Memory deficits and frontal lobe syndrome associated with bilateral globus pallidus lesions in a patient with synthetic cannabinoid use (tur)
Merve Çukurova, Tonguç Demir Berkol, Pınar Çetinay Aydın, Fatma Sibel Bayramoğlu
doi: 10.5505/kpd.2018.08769  Sayfalar 312 - 319

LookUs & Online Makale