ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 21 (1)
Cilt: 21  Sayı: 1 - 2018
EDITÖRDEN
1.
Hakikat acı verdiği kadar da iyileştirir
Truth heals as much as it hurts
Burhanettin Kaya
Sayfalar 5 - 6
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Suça Sürüklenen Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar, Sosyodemografik Özellikler ve Risk Faktörleri (Turkish)
Psychiatric Disorders, Sociodemographic Features and Risk Factors in Children Driving to Committing Crime (Turkish)
Murat Eyüboğlu, Damla Eyüboğlu
doi: 10.5505/kpd.2018.02997  Sayfalar 7 - 14

3.
Sentetik Kannabinoid Kullanan Genç Yetişkin Erkeklerde Sosyo-demografik ve Klinik Özellikler (English)
Socio-demographic and Clinical Features of Young Adult Males Using Synthetic Cannabinoid (English)
Taner Öznur, Havva Öznur, Abdullah Bolu, Cemil Çelik, Kamil Nahit Özmenler
doi: 10.5505/kpd.2018.07269  Sayfalar 15 - 23

4.
Suçluluk Ölçeği'nin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin klinik olmayan örneklem ve depresyon örnekleminde yeniden değerlendirilmesi (Turkish)
Re-examining psychometric properties of the Turkish form of the Guilt Inventory in a non-clinical and depression sample (Turkish)
Burçin Akın, Bikem Hacıömeroğlu, Müjgan İnözü
doi: 10.5505/kpd.2017.52523  Sayfalar 24 - 37

5.
Meme Kanseri Olan Kadınlarda Bireysel, Çevresel ve Olaya Dair Faktörler ile Travma Sonrası Gelişim İlişkileri Arasında Başa Çıkma Stillerinin Aracılık Rolü (English)
The Mediating Role Of Coping Styles In Personal, Environmental and Event Related Factors and Posttraumatic Growth Relationships Among Women With Breast Cancer (English)
Zümrüt Bellur, Arzu Aydın, Emre Han Alpay
doi: 10.5505/kpd.2018.65365  Sayfalar 38 - 51

6.
Bilişsel Abartma Tarzı Ölçeği (BATÖ) Türkçe Formu’nun Psikometrik Özellikleri (Turkish)
Psychometric Properties of the Turkish version of Looming Maladaptive Style Questionnaire (LMSQ) (Turkish)
Ayşe Altan Atalay, Dilek Sarıtaş Atalar
doi: 10.5505/kpd.2017.44227  Sayfalar 52 - 60

7.
Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Merhamet Düzeylerinin İncelenmesi (Turkish)
The Investigation Of Compassion Level Of Nursing Students In A Health College (Turkish)
Nurhan Çingöl, Ebru Çelebi, Seher Zengin, Mehmet Karakaş
doi: 10.5505/kpd.2018.65487  Sayfalar 61 - 67

8.
Baş ağrısı olan ve olmayan grupların Geştalt temas biçimleri, öfke ve anksiyete düzeyleri açısından incelenmesi (Turkish)
An examination of Gestalt contact styles, anger and anxiety levels of headache and non headache groups (Turkish)
Çiğdem Kudiaki, Nilhan Sezgin
doi: 10.5505/kpd.2017.42104  Sayfalar 68 - 78

DERLEME
9.
Grup psikoterapisi uygulamalarının etik kurallar bağlamında incelenmesi (Turkish)
Evaluating group psychotherapy applications in the context of ethical rules (Turkish)
Cansu Alsancak Akbulut
doi: 10.5505/kpd.2017.36035  Sayfalar 79 - 88

10.
Batı Ortaçağından Günümüze Uzanan Bir Kurum: Bethlem/Bedlam Akıl Hastanesi (Turkish)
An Institution from the Western Middle Ages to the Present: Bethlem/Bedlam Mental Hospital (Turkish)
Abdullah Yıldız
doi: 10.5505/kpd.2017.52724  Sayfalar 89 - 97

OLGU SUNUMU
11.
Charles Bonnet Sendromu: Bir Olgu Sunumu (Turkish)
Charles BonnetSyndrome: A Case Report (Turkish)
Ayşe Çakır, Demet Sağlam Aykut, Filiz Civil Arslan, Ahmet Taner Uysal
doi: 10.5505/kpd.2018.02986  Sayfalar 98 - 101

12.
Valproik Asit Kullanımına Bağlı Gelişen Hiperamonyemik Ensefalopati: Olgu Sunumu (Turkish)
Valproic acid induced hyperammonemic encephalopathy: A case report (Turkish)
Ferda Apa, Figen Çulha Ateşci, Gülfizar Sözeri Varma
doi: 10.5505/kpd.2018.19970  Sayfalar 102 - 106

LookUs & Online Makale