ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 20 (4)
Cilt: 20  Sayı: 4 - 2017
EDITÖRDEN
1.
Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı
Draft mental health law
Burhanettin Kaya
Sayfalar 253 - 254
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Aile Bağımlılık Profil İndeksinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği
Addiction Profile Index-Family (BAPİ-A): The Study of Validity and Reliability
Kültegin Ögel, Hande Çelikay, Aslı Başabak
doi: 10.5505/kpd.2017.46220  Sayfalar 255 - 262

3.
Çocuk Psikiyatri Hastalarında Yatış Süresine Etki Eden Faktörler
Factors Effecting Length of Stay in Child Psychiatry Hospital Setting
Miraç Barış Usta, Emre Ürer, Armağan Aral, Gökçe Nur Say, Koray Karabekiroğlu
doi: 10.5505/kpd.2017.28290  Sayfalar 263 - 267

4.
Gazi Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyal Güvenlik Kurumuna Fatura Edilen Tedavi Maliyetlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Treatment Costs Invoiced to the Social Security Institution for Inpatients Hospitalized In Psychiatric Ward of Gazi University Hospital
Cemal Koçak, Mustafa Necmi İlhan, Aslı Kuruoğlu
doi: 10.5505/kpd.2017.66588  Sayfalar 268 - 275

5.
Kadına Psikolojik Eziyet Envanteri Kısa Formu Türkçe Uyarlaması
Psychological Maltreatment of Women Inventory Short Form - Turkish adaptation
Nevra Cem Ersoy, Olga Selin Hünler, Yudit Namer
doi: 10.5505/kpd.2017.76588  Sayfalar 276 - 286

6.
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonların Değerlendirilmesi
Evaluation of Child and Adolescent Psychiatry Consultations
Özge Gözaçanlar Özkan, Şermin Yalın Sapmaz, Hasan Kandemir
doi: 10.5505/kpd.2017.43513  Sayfalar 287 - 293

7.
Bir eğitim ve araştırma hastanesinde EKT uygulamaları
ECT practice in a research and training hospital
Murat Açar, Almıla Erol
doi: 10.5505/kpd.2017.17363  Sayfalar 294 - 300

8.
Şizofreni Hastalarında Hastalık Süresinin Klinik Özelliklere Etkisi
The Influence of Duration of Disease on Clinical Characteristics in Schizophrenia Patients
Demet Sağlam Aykut
doi: 10.5505/kpd.2017.50479  Sayfalar 301 - 307

9.
Depresyon tedavisinde grup psikoterapisi ve psikodramanın yeri
The role of group psychotherapy and psychodrama in the treatment of depression
Gülfizar Sözeri-Varma, Filiz Karadağ, Nalan Kalkan-Oğuzhanoğlu, Osman Özdel
doi: 10.5505/kpd.2017.86158  Sayfalar 308 - 317

DERLEME
10.
Fark Edilmeyen Gebelikler: Bir Gözden Geçirme
Unperceived Pregnancies: A Review
Nazan Aydin, Oğuz Omay, Esra Yazici, Melike Dönmez, Yüksel Kıvrak, Hazal Yavuzlar Cıvan, Çağla Cenker, Hilal Uslu Yuvacı
doi: 10.5505/kpd.2017.72681  Sayfalar 318 - 331

EDITÖRE MEKTUP
11.
Çocuklarda ve Ergenlerde Paliperidonun Metabolik Etkileri: Bir Olgu Sunumu
Paliperidone Metabolic Effects in Children and Adolescents: A Case Report
Meltem Inci Kefal, Hasan Kandemir, Şermin Yalın Sapmaz, Masum Öztürk, Yekta Özkan, Özge Gözaçanlar Özkan
doi: 10.5505/kpd.2017.70288  Sayfalar 332 - 333

LookUs & Online Makale