ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 1999
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Stroop Testi TBAG Formu: Türk Kültürüne Standardizasyon Çalışmalan, Güvenirlik ve Geçerlik
Stroop Test TBAG Form: Standardisation for Turkish Culture, Reliability and Validity
Sirel KARAKAŞ, Emel ERDOĞAN, Şebnem Soysal, Tacettin ULUSOY, İnanç Yüceyurt ULUSOY, Serkan ALKAN
Sayfalar 75 - 88

2.
Eş Tamlı Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Majör Depresyonun Lipid Metabolizması Üzerindeki Etkileri
The Effects of Comorbid Generalized Anxiety Disorder and Major Depression on Lipid Metabolism
Levent SEVİNÇOK, Aslıhan Büyüköztürk
Sayfalar 89 - 94

DERLEME
3.
Psikiyatri Eğitimi ve Etik
Education in Psychiatry and Ethics
Başaran Demir, Yasemin OĞUZ
Sayfalar 95 - 100

4.
Yalancı Epileptik Nöbetler
Pseudoseizures
Kubilay VARLI
Sayfalar 101 - 104

5.
ikincil Travma ve Sosyal Destek
Secondary Trauma and Social Support
Mehmet SUNGUR
Sayfalar 105 - 108

6.
Kronik Ağrı Tedavisinde Psikiyatrik Yaklaşımlar
Psychiatric Interventions in Chronic Pain Treatment
Atilla SOYKAN, Hakan KUMBASAR
Sayfalar 109 - 116

7.
Hastalıklara Karşı Tutumların Evrimi
Evolution of Attitudes Against Diseases
Adnan MENEVŞE
Sayfalar 117 - 123

8.
Sanat ve “Delilik”
Art and “Insanity”
Haldun Soygür
Sayfalar 124 - 133

LookUs & Online Makale