ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 19 (2)
Cilt: 19  Sayı: 2 - 2016
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Burhanettin Kaya
Sayfa 59
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Değerlendirme Formu'nun (BİRDEF) Geliştirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliği
Reliability and Validity of Personal Risk Assessment Form (BIRDEF) for Children Under Institutional Care
Kültegin Ögel, Sena Yücesan, Çiğdem Vaizoğlu, Emin Eraslan, Mesut Demirtaş, Serpil Yıldırım, Celal Sulu, İbrahim Kürşat Ergüt
doi: 10.5505/kpd.2016.38257  Sayfalar 60 - 72

3.
Akut ve Geçici Psikotik Bozukluk İzleminde Tanı Stabilitesi: Bir Ön Çalışma
Diagnostic Stability in the Follow-up of Acute and Transient Psychotic Disorder: A Preliminary Study
Nur Öztürk, Ürün Özer, Utku Uzun, Şakir Özen
doi: 10.5505/kpd.2016.55265  Sayfalar 73 - 77

DERLEME
4.
İlk atak şizofreni hastalarında tedaviye yanıtı belirleyen yordayıcı faktörler
Predictive Factors of Antipsychotic Treatment Response in Patients with First Episode Schizophrenia
Sefa Vayısoğlu
doi: 10.5505/kpd.2016.69775  Sayfalar 78 - 86

5.
Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelime Bağlı Zorbalığa Maruz Kalma, Sosyal Destek ve Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişki
Relationship Between Bullying Experiences Related with Gender Identity, Sexual Orientation and Social Support and Psychological Well-Being
Fatma Mahperi Uluyol
doi: 10.5505/kpd.2016.77487  Sayfalar 87 - 96

OLGU SUNUMU
6.
Çocukluk çağında yineleyici tecavüz ve cinsel taciz öyküsü bulunan bir vajinismus olgusunda EMDR’nin etkinliği
Efficiency of EMDR on a woman with vaginismus who has repetitive sexual assault in childhood
Yasemin Hoşgören Alıcı, Bilge Bilgin Kapucu, Burhanettin Kaya
doi: 10.5505/kpd.2016.96268  Sayfalar 97 - 100

7.
Parsiyel DiGeorge Sendromunda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
A Case of Partial DiGeorge Syndrome with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Specific Learning Disorder
Sabide Duygu Tunas, Çağatay Uğur, Zeynep Göker, Özden Şükran Üneri
doi: 10.5505/kpd.2016.44153  Sayfalar 101 - 104

LookUs & Online Makale