ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editörden
Editorial

Sayfa 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTıRMA MAKALESI
2.
Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Aile içi Fonksiyonlara Etkisi
Relationship Between Family Functions, Depression and Anxiety Scores
Vildan Şahin, Oğuz Tekin
Sayfalar 109 - 118

3.
Şizofreni Alttiplerinin Geçerliliği: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
The Validity of Schizophrenia Subtypes: A Comperative Study
Nalan Kara, Mehmet Hakan Türkçapar
Sayfalar 119 - 128

OLGU SUNUMU
4.
Ergen Bir Hastada Disosiyatif Füg: Bir Olgu Sunumu
Dissociative Fugue in an Adolescent: A Case Report
M. Kenan Duymaz, Işık Karakaya
Sayfalar 129 - 133

5.
Şizofrenide Genital Self Mutilasyon: Bir Olgu Sunumu
Genital Self Mutilation in Schizophrenia: A Case Report
Barış Sancak, Ürün Özer, Handan Metin, Güliz Özgen, Şakir Özen
Sayfalar 134 - 137

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale