ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2014
1.
Stres Veren Yaşam Olayları, Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri, Depresif Research Papers Belirtiler ve Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkiler
Relationships Among Stressful Life Events, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Depressive Symptoms and Anxiety Levels
Ece Temizel Ataman, İhsan Dağ
Sayfalar 7 - 17

2.
Malatya İlinde 2005 Yılında İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerde Klinik ve Sosyodemografik Özellikler
Socio-Demographic Characteristics of Suicidal Individuals Living in Malatya
Hayriye Dilek Yalvaç, Burhanettin Kaya, Süheyla ÜNAL
Sayfalar 18 - 27

3.
Yetişkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme
Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment
Melis Sedef KAHRAMAN, Seher Olga Güriz, Kadir Özdel
Sayfalar 28 - 40

4.
Dissosiyatif Bozuklukta Tanı ve Ayırıcı Tanı: Olgu Sunumu
Diagnosis and Differantial Diagnosis of Dissociative Disorder
Merve Çıkılı Uytun, Rabia Durmuş, Didem Behice Öztop
Sayfalar 41 - 48

5.
Risperidon Kullanımına Bağlı Pulmoner Tromboemboli: Olgu Sunumu
Pulmonary Thromboembolism Associated With Risperidone: A Case Report
Ebru Altıntaş, Nazan Şen, Nilgün Taşkıntuna
Sayfalar 49 - 53

6.
Tek Doz Kas İçi Haloperidol ve Klorpromazin Uygulanması ile Gelişen Miksödem Koması
Myxedema Coma Associated with Single Dose Intramuscular Haloperidol and Chlorpromazine Therapy
Süleyman Gündüz, Hatice İmer Aras, Fatih Doğu Geyik
Sayfalar 54 - 58

LookUs & Online Makale