ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - 2013
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Batman'da Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Belirti ve Tanı Dağılımları
Symptoms and Diagnosies of Patients Referring to A Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic in Batman
Burcu Akın Sarı
Sayfalar 7 - 17

2.
Benlik Kurgularının Ergenlerin Yaşam Doyumu ve Depresyon Düzeylerine Olan Etkisi
The Effect of Self Construa/s on Adolescents' Life Satisfaction and Depression Level
Ümit Morsünbül
Sayfalar 18 - 26

3.
Whiteley İndeksi Türkçe Versiyonunun (Türkçe WI-7) Geçerlik, Güvenirliği ve Faktör Yapısı
Turkish Version of the Whiteley Index (Turkish WI-7): Reliability, Validity, and Factorial Structure
Hüseyin Güleç, Medine Yazıcı Güleç, Elif Keleş Ünal, Aytül Karabekiroglu, Kemal Sayar, Samet Köse
Sayfalar 27 - 33

4.
Depresyon Tanısı Almış Hastalarda Ölüm Kaygısının Araştırılması
Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients
Nilgün Öngider, Suna Özışık Eyüboğlu
Sayfalar 34 - 46

5.
Yataklı Tedavi Hizmeti Sunan Psikiyatri Kliniklerinde Ektanılar
Common Medical Problems in Inpatient Psychiatric Care Clinics
Çağatay Karşıdağ, Umut Mert Aksoy, Gökşen Yüksel, Nihat Alpay, Atilla Uysal
Sayfalar 47 - 52

OLGU SUNUMU
6.
Araknoid Kistleri Bulunan Bipolar Bozukluk Tamlı Hasta: Bir Olgu Sunumu
A Bipolar Disorder Patient with Arachnoid Cysts: A Case Report
Hatice Harmancı, Aziz Mehmet Gökbakan
Sayfalar 53 - 56

7.
Erişkinde Birincil Enürezis Nokturna
Primary Enuresis Nocturna in Adult

Sayfalar 57 - 61

LookUs & Online Makale