ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2012
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Çocuk Davranış Listesi Kısa Formunun Türkçe Güvenilirlik Çalışması ve ¦ ¦¦ Geçerliliğine İlişkin On Çalışma
Reliability Study of Turkish Version of Children's Behavior Questionnaire Short Form and a Vaiiditiy Prestudy
Burcu Akın Sarı, Elvan İşeri, Özhan Yalçın, Aslı Akın Aslan, Şahnur Şener
Sayfalar 135 - 143

2.
Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Bozukluklar, Algılanan Sosyal Destek ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Psychiatric Disorders, Perceived Social Support and Life Quality Levels of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis Patients
Burhanettin Kaya, Hülya Taşkapan, Fehmi Ateş, Serap Erdoğan Taycan
Sayfalar 144 - 152

3.
Kastamonu İlinde İntihar Girişimlerinin Psikososyal Değerlendirmesi: Krizi Önleme ve Müdahale Yöntemleri Nasıl Olmalı?
Psychosocial Evaluation of Suicide Attempts in Kastamonu: How should be Preventing Crisis and Intervention Methods
Ali Emre Şevik, Halil Özcan
Sayfalar 153 - 165

4.
Pozitif Psikoterapi Bağlamında Yaşam Amaçları Belirleme Ölçeğinin Üniversite ¦¦ ¦¦ ¦¦ Öğrencileri Üzerinde Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigating of Psychometric Properties the Scale of Setting Life Goats with Respect to Positive Psychotherapy on University Students
AN Eryilmaz
Sayfalar 166 - 174

OLGU SUNUMU
5.
Duygudurum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Bir Nörobehçet Olgusu
A Case of Neuro-Behcet's Disease with Affective Disorder
Esra Aydın, Aynil Yenel, Özgür Bilgin Topçuoğlu, Fatma Feriha Cengiz, Gülnihal Gökçe Ünal, Rümeysa Yeni Elbay, Füsun Domaç
Sayfalar 175 - 180

6.
Paradoksal Disfaji Ardındaki Geriyatrik Depresyon: Bir Olgu
Geriatric Depression with the Complaint of Paradoxal Dysphagia: A Case Report
Demet Güleç Öyekçin, Pınar Çetinay Aydın, Yıldız Değirmenci
Sayfalar 181 - 186

LookUs & Online Makale