ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - 2011
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Sınav Kaygısı ve İlişkili Psikiyatrik Belirtiler
Test Anxiety and Related Psychiatric Symptoms
Önder Kavakcı, Ayşegül Selcen Güler, Selma Çetinkaya
Sayfalar 7 - 16

2.
Yetişkin Öznel İyi Oluşu ile Pozitif Psikoterapi Bağlamında Birincil ve İkincil Yetenekler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Investigating of the Relationships Between Adults' Subjective Well-being and Primary-Secondary Capabilities with Respect to Positive Psychotherapy
AN Eryilmaz
Sayfalar 17 - 28

3.
ARAŞTIRMA Yetişkinliğe Geçiş Yıllarında Sigara İçme Davranışının Psikososyal Belirleyicileri ve ¦ ¦¦ ¦ Sigara İçmenin Yaşam Doyumu ve Öznel İyi ¦ Oluşla İlişkisi
Psycho-social Markers of Smoking, and the Relationships Between Smoking and Life Satisfaction, and Subjective Well-being in the Years of Transition to Adulthood
Hasan Atak
Sayfalar 29 - 43

4.
Bir Eğitim Hastanesinde Psikiyatri Konsültasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
An Evaiution of Psychiatric Consultation Services in a Training Hospital
Ayşe Köroğlu, Fatmagül Helvacı Çelik, Murat Aslan, Çiçek Hocaoğlu
Sayfalar 44 - 50

OLGU SUNUMU
5.
Bilimsel Devrimler ve Yeni Kraepelincilik
Scientific Revolutions and the Neo-Kraepelinian Movement
Soli Sorias
Sayfalar 51 - 58

6.
Varicella Zoster Infeksiyonu Ardından Gelişen Bir Çocukluk Çağı Obsesif-Kompülsif Bozukluk Olgusu
A Pediatric Obsessive-Compulsive Disorder Case after Varicella Zoster infection
Özhan Yalçın, Elvan İşeri
Sayfalar 59 - 64

LookUs & Online Makale