ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 13 (4)
Cilt: 13  Sayı: 4 - 2010
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Cinsel Benlik Şeması Ölçeği'nin Üniversite Ornekleminde Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
A Validity and Reliability Study of the Sexual Seif-Schema Scale Among Undergraduate Students
Gözde Koçak, Hürol Fışıloğlu
Sayfalar 159 - 169

2.
Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularında Heyecan Arama Davranışı
Sensation Seeking Behavior in Patients with Obsessive Compulsive Disorder
Nergis Lapsekili, Özcan Uzun, Mehmet Ak
Sayfalar 170 - 176

3.
Cinsel İstismar Mağduru Bir Grup Çocuk ve Ergende TSSB Belirtileri ve WISC-R Puanları
The Relationship Between PTSD Symptoms and W/SC-R Scores in a Group of Sexually Abused Children and Adolescents: A Preliminary Study
Şahika Gülen Şişmanlar, Işık Karakaya, Sevda Özer, Belma Ağaoğlu
Sayfalar 177 - 184

4.
Eskişehir'de Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şizofreniye Yönelik Bilgi ve Tutumları
Attitudes and Knowledge of Medical Students in Eskişehir About Schizophrenia
Çınar Yenilmez, Gülcan Güleç, Damla Ernur, Anıl Aydın, Özge Yücel, Göksu Asil, Nuri Şengüleroğlu, Ömer Ayçan, Serenay Çetinoğlu, Zeynep Vatanseven, Derya Öktem, Meltem Genç
Sayfalar 185 - 195

DERLEME
5.
DSM-5 Taslak Tanı Ölçütlerine Genel bir Bakış:
An Overview of the Proposed DSM-5 Diagnostic Criteria: is
Vedat Şar
Sayfalar 196 - 208

OLGU SUNUMU
6.
Geçici Global Amnezi ve Demansiyel Bulgular ile Başlayan Glioblastome Multiforme Olgusu
Glioblastome Multiforme Case Starting with Global Amnesia and Dementia! Findings
Ebru Timur Parlayan
Sayfalar 209 - 214

LookUs & Online Makale