ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2010
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Şizofrenide ve Diğer Psikotik Bozukluklarda Çoklu İlaç Kullanımı: Uzun Etkili Antipsikotik İlaçların Rolü
Polipharmacy in Schizophrenia and Other Psychotic Disorders: The Role of Long-acting Antipsychotics
Uğur Hatıloğlu, Hasan Karadağ, Serkan Akkoyunlu, Olga Güriz, Akfer Karaoğlan Kahiloğulları, Sibel Orsel
Sayfalar 101 - 107

2.
20 Maddelik Toronto Aleksitimi Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Kesme Noktalarına ¦¦ Göre Psikometrik Özellikleri
Psychometric Properties of the Turkish Version 20 Item Toronto Aiexithymia Scala: According to Cut-off Score
Hüseyin Güleç, Aynil Yenel
Sayfalar 108 - 112

3.
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olgularının Şiddet Suçu Niteliğine Göre Mizaç ve ¦¦ Karakter Özellikleri
Temperament and Character Features of Subjects with Antisocial Personality Disorder According to Criminal Profile
Murat Erdem, Barbaros Özdemir, Cemil Çelik, Adem Balıkçı, Türker Türker, Kamil Nahit Özmenler
Sayfalar 113 - 118

4.
Bağımlılığı Olan Hastalarda Servis Ortamı ve Tedavi Motivasyonu İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of Relationship Between Ward Atmosphere and Treatment Motivation in Patients with Dependence
Ayşegül Savaşan
Sayfalar 119 - 126

5.
Aile İşlevi ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı Rolü
The Relationship Between Family Dysfunction and Psychological Symptomatology: The Meditating Role of Early Maladaptive Schemas
Emine Gül Kapçı, Zeynep Hamamcı
Sayfalar 127 - 136

DERLEME
6.
Uğraş Terapisi (Ergoterapi)
Occupational Therapy (Ergotherapy)
Alev Büyükkınacı
Sayfalar 137 - 142

OLGU SUNUMU
7.
EMDR Fibromiyalji Tedavisinde Yeni Bir Seçenek Olabilir mi? Olgu Sunumu ve Gözden Geçirme
EMDR: A New Choice of Treatment in Fibromyalgia? A Review and Report of a Case Presentation
Önder Kavakçı, Ece Kaptanoğlu, Nesim Kuğu, Orhan Doğan
Sayfalar 143 - 151

LookUs & Online Makale