ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - 2010
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Van II Merkezi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı
Preva/ance of Obsessive-Compulsive Disorder in High School Students in Van, Turkey
Yavuz Selvi, Lütfullah Beşiroğlu, Ayşe Tuba Akbaba, Adem Aydın, Özgür Özbebit, Abdullah Atli, Osman Özdemir
Sayfalar 5 - 13

2.
Huzurevinde Yaşayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygısı ve Günlük Yaşam ¦ İşlevlerinin Belirlenmesi
Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home
Fadime Üstüner Top, Ayşe Saraç, Gülsüm Yaşar
Sayfalar 14 - 22

3.
Migren Baş Ağrısı Hastalarının Öfke Tarzları ile Mizaç ve Karakter Özellikleri
Anger and Temperament and Character Characteristics in Patients with Migraine Headache
Dilaram Billur Çelik, Haluk Arkar, Fethi İdiman
Sayfalar 23 - 35

DERLEME
4.
Kronik Ağrı Tedavisinde Güncel Bir Psikoterapotik Yaklaşım: Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden Yapılandırma
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) in Treatment of Chronic Pain as a Contemporary Psychotherapeutic Approach
Dilek Gürel
Sayfalar 36 - 41

OLGU SUNUMU
5.
Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Sınav Kaygısı için EMDR: Olgu Sunumu
EMDR for Post Travmatic Stress Disorder and Test Anxiety: A Case Report
Önder Kavakçı, Osman Yıldırım, Nesim Kuğu
Sayfalar 42 - 47

LookUs & Online Makale