ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  J Clin Psy: 10 (3)
Cilt: 10  Sayı: 3 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA MAKALESI
1.
Tüberkülozlu Hastalarda Depresyonun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Aktif, Inaktif ve Kontrol Gruplarında Belirlenmesi
Determining of the Effects of Depression on Quality of Life in Patients with Tuberculosis in Active, Inactive and Control Groups
Demet Ünalan, Mustafa Baştürk, Ferhan Soyuer, Osman Ceyhan, Ahmet Öztürk
Sayfalar 113 - 124

2.
Fiziksel Eş Şiddetini Belirlemede Klinik Görüşme Yöntemi
Clinical Interview Method at Determine to Domestic Violence
Özge Doğanavşargil, Işıl Vahip
Sayfalar 125 - 136

DERLEME
3.
Yardım Çalışanlarında Travmatik Stres
Traumatic Stress in Relief Workers
Banu Yılmaz
Sayfalar 137 - 147

4.
Temporomandibuler Bozuklukların Psikiyatrik Yönü ve Bruksizm
Psychiatric Aspects In Temporomandibular Disorders and Bruxism
Nurper Erberk Özen
Sayfalar 148 - 156

5.
Psikiyatrik Hastalıklarda Polifarmasi Ne Zaman Akılcıdır?
When Is Polypharmacy Rational In Psychiatric Diseases?
Canan Uluoğlu
Sayfalar 157 - 170

 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale