ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2007
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Bipolar Bozukluk Başlangıç Yaşının Klinik ve Gidiş Özellikleriyle İlişkisi
Relationship Between Age of Onset in Bipolar Disorder and Clinical, Prognostic Properties
Recep Tütüncü, Sibel Örsel, M.Haluk Özbay
Sayfalar 63 - 68

2.
Akne Vulgaris ve Psikopatoloji İlişkisini Aydınlatmaya Yönelik Bir Çalışma
A Study for Clarifying the Relationship Between Acne Vulgaris and Psychopathology
Orhan Murat Koçak, Gökçe Silsüpür, Canan Görpelioğlu, Emel Erdal
Sayfalar 69 - 76

3.
Düşünce ve Dil Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Reliability and Validity Study of Thought and Language Index in Turkish
Halis Ulaş, Koksal Alptekin, Berna Binnur Akdede, Mevhibe Tümüklü, Haluk Arkar, Yıldız Akvardar
Sayfalar 77 - 85

4.
Tedavi Arayışı Olmayan Semptomatik Fibromiyaljili Kişilerde Normalize Atıf Yapma Tarzı
Normalizing Attributions Style in non-help-seeking Persons with Symptomatic Fibromyalgia
Hüseyin Güleç
Sayfalar 86 - 92

DERLEME
5.
Yeme Bozukluklarında Beyin Görüntüleme Yöntemleri
Neuroimaging Techniques in Eating Disorders
Esra Güney, Aslı Çepik Kuruoğlu
Sayfalar 93 - 101

OLGU SUNUMU
6.
Antipsikotik Kullanımına Bağlı Ağız ve Yüz Bölgesinde Gelişen Distoni ile İlgili Temporomandibuler Eklem Çıkığı: Bir Olgu Sunumu
Temporomandibular Joint Dislocation Due To Orofacial Distonia During Antipsychotic Use: A Case Report
Cebrail Kısa, Çiğdem Aydemir, Erol Göka
Sayfalar 102 - 105

LookUs & Online Makale