ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 10 (1)
Cilt: 10  Sayı: 1 - 2007
ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Kalple İlişkili Olmayan Göğüs Ağrısı Olan Hastalarda Psikiyatrik Eştanı
Psychiatric Comorbidity in Patients with Chest Pain Without Cardiac Etiology
Medine Yazıcı Güleç, Çiçek Hocaoğlu, İsmet Durmuş
Sayfalar 7 - 13

2.
Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi
Investigation of the Predictors of Life Satisfaction in University Students
Duru Gündoğar, Songül Sallan Gül, Ersin Uşkun, Serpil Demirci, Diljin Keçeci
Sayfalar 14 - 27

3.
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Belirtiler, Tanılar ve ¦ Tanıya Yönelik İncelemeler
Symptoms, Diagnoses and Diagnostic Procedures of Patients who Presented to the Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic
Şahbal Araş, Gülşen Ünlü, Fatma Varol Taş
Sayfalar 28 - 37

4.
Boşanma Sürecinde Kriz Merkezine Başvuran Kadınların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Women who Applied Crisis Center in Divorce Duration
Özge Uçan
Sayfalar 38 - 45

OLGU SUNUMU
5.
Tıbbi Tedavilerin Yetersiz Kaldığı Bir Endokrin Bozukluk Olgusu
A Case of Endocrinological Disorder that the Medical Treatments are not Sufficient
Ahmet Tiryaki, Evrim Özkorumak
Sayfalar 46 - 52

6.
Kavum Septum Pellusidum ile Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tourette Bozukluğu ¦ İlişkisi: Bir Olgu Sunumu
The Relationship of Cavum Septum Pellucidum with Obssessive Compulsive Disorder and Tourette Disorder: A Case Report
Elif Onur, Tunç Alkın, Emel Ada
Sayfalar 53 - 57

LookUs & Online Makale