ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Klinik Psikiyatri Dergisi - J Clin Psy: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 1998
DERLEME
1.
Klinik Araştırmalarda Etik Sorunlar
Ethical Issues in Clinical Research
Yasemin OĞUZ
Sayfalar 67 - 72

2.
Ergenlik ve Psikanaliz
Adolescence and Psychoanalysis
Talat PARMAN
Sayfalar 73 - 82

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Zoraki İç Göçün Ruh Sağlığına Etkileri Üzerine Bir Ön Çalışma
A Preliminary Study About the Effects of Forced Internal Migration on Mental Health
Aytekin SIR, Yener Bayram, Mustafa ÖZKAN
Sayfalar 83 - 88

DERLEME
4.
Psikiyatrik Bozukluklarda Uyku Çalışmaları
Sleep Studies in Psychiatric Disorders
Hamdullah AYDIN, Fuat ÖZGEN
Sayfalar 89 - 97

5.
Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Psikoz Üzerine Bir Gözden Geçirme
A Review on Obsessive-Compulsive Disorder and Psychosis
Ayşegül OZERDEM
Sayfalar 98 - 102

6.
Cinsel Eğitim
Sexual Education
Mehmet SUNGUR
Sayfalar 103 - 108

7.
Somatoform Bozuklukların ilaçla Tedavisi
Medical Treatment of Somatoform Disorders
Hülya ÖNCÜLOGLU, Nevzat Yüksel
Sayfalar 109 - 114

8.
Dirençli Depresyonların Tedavisi
Nevzat Yüksel
Sayfalar 115 - 119

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Nöroleptik Malign Sendrom: 5 Olgu
Neuroleptic Malignant Syndrome: 5 Cases
Hasan HERKEN, Nazmiye Kaya, Rüstem AŞKIN, Rahim KUCUR
Sayfalar 120 - 124

LookUs & Online Makale