ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 24   Sayı : 2   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Bipolar bozukluklu olgularda farklı atak dönemlerinde inflamasyon ve lipit parametreleri (eng) [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2020; 23(4): 414-422 | DOI: 10.5505/kpd.2020.98216  

Bipolar bozukluklu olgularda farklı atak dönemlerinde inflamasyon ve lipit parametreleri (eng)

Okan Ekinci, Aslı Erkan Ekinci
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim dalı, Uşak

GİRİŞ ve AMAÇ: Güncel çalışmalar bipolar bozuklukta immün düzenlemede bozulma ve inflamatuvar anormalliğin rolüne işaret ederler. Bununla birlikte bipolar bozuklukla C reaktif Protein (CRP), nötrofil lenfosit oranı, platelet lenfosit oranı (PLR) ve monosit lenfosit oranı (MLR) gibi inflamasyon belirteçlerinin ilişkisini bildiren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı bipolar bozukluğun farklı evrelerinde ve sağlıklı bireylerde inflamasyon ve lipid değerlerini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Geriye dönük gözlemsel bu çalışma 1 Kasım 2017 ile 1 Kasım 2019 arasında Uşak Üniversite Hastanesi psikiyatri bölümüne başvuran mani, depresif, karma atakta veya remisyondaki bipolar bozukluklu olgularla gerçekleştirildi. Tam kan sayımı parametreleri, CRP ve lipit değerleri hastanenin elektronik kayıt sisteminden elde edildi.
BULGULAR: Depresif ve karma ataktaki bipolar olguların daha yüksek CRP düzeylerine ve manik dönemdeki olguların daha yüksek MLR düzeylerine sahip olduklarını bulduk. PLR ve MPV değerleri açısından gruplar arasında farklılık yoktu. Lipid düzeylerinde ise remisyondaki bipolar olgular tüm gruplardan daha yüksek total kolesterol, LDL, Trigliserid ve VLDL değerlerine sahipti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız bipolar bozuklukla lipid metabolizması ve inflamasyon arasında bir ilişkiye işaret etmektedir. CRP bipolar depresif ve karma epizodların, MLR ise manik epizodun potansiyel bir biyolojik belirteci olabilir. Ayrıca bulgularımız remisyon ve karma dönemlerde lipid metabolizmasının bozulduğunu ve bu durumun tedavide gözönünde bulundurulması gerektiğini de öne sürmektedir. Bipolar bozukluğun farklı evrelerinde inflamasyon ve lipid metabolizmasının kesin rolünü saptamak için ileriye dönük çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bipolar bozukluk, inflamasyon, lipit, C reaktif protein, monosit lenfosit oranı


Inflammatory parameters and blood lipid values across the different mood states in patients with bipolar disorder (eng)

Okan Ekinci, Aslı Erkan Ekinci
Department of Psychiatry, Usak University, Usak, Turkey

INTRODUCTION: Recent studies indicate the role of impairment in immune regulation and inflammatory abnormality in Bipolar Disorder (BD). However, there is a limited study reported the relationship of inflammation markers such as CRP, neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet lymphocyte ratio (PLR), and monocyte lymphocyte ratio (MLR) with bipolar disorder. This study aims to compare these inflammatory markers and lipid values in different states of BD and healthy controls.
METHODS: A retrospective observational study was carried out on a sample of patient admissions to the Department of Psychiatry of Usak University Hospital between November 1, 2017, and November 1, 2019, with a diagnosis of bipolar disorder in mania, depression, mixed episode, and remission. Data about Complete blood count, C Reactive Protein (CRP), and lipid values were retrieved from the electronic medical records of patients at Usak University Hospital.
RESULTS: We found that patients with BD in depressive and mixed states had higher levels of CRP, and patients with BD in manic states had higher levels of MLR than other groups. There was no statistically significant difference at PLR and MPV values between groups. In terms of lipid levels, remitted bipolar patients had significantly higher Total Chol, TG, LDL, and VLDL levels than other patient groups and controls.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study suggests a close relationship between bipolar disorder, lipid metabolism and inflammation process. CRP may serve as a possible biomarker of mixed and depressive episodes of BD, while MLR may serve as a potential state biomarker of the manic episode. Our findings also claim that patients with BD experience impairment in lipid metabolism during remission and mixed episode and that this should be taken into account in the treatment management. Future prospective studies are needed to determine the exact role of inflammation and lipid metabolism on the different states of bipolar disorders.


Keywords: Bipolar disorder, inflammation, lipid, C reactive protein, monocyte/lymphocyte ratio


Okan Ekinci, Aslı Erkan Ekinci. Inflammatory parameters and blood lipid values across the different mood states in patients with bipolar disorder (eng). J Clin Psy. 2020; 23(4): 414-422

Sorumlu Yazar: Okan Ekinci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (108 kere görüntülendi)
 (590 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale