ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismarın Psikiyatrik Sonuçlarını Etkileyen Faktörler [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2013; 16(4): 197-205

Çocuk ve Ergenlerde Cinsel İstismarın Psikiyatrik Sonuçlarını Etkileyen Faktörler

Yasemin Yulaf1, Funda Özer Gümüştaş2
1Uz.Dr., Tekirdağ Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Tekirdağ
2Uz.Dr., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Adıyaman

Amaç: Bu çalışmanın amacı, adli rapor istemiyle çocuk psikiyatrisi polikliniğine yönlendirilen, cinsel istismara uğramış çocuk ve ergenlerde istismarı takiben gelişebilecek psikiyatrik bozukluklara çocuğun kendisi, ailesi ve istismar ile ilgili değişkenlerin etkisini araştırmaktır. Yöntem: Tekirdağ Devlet Hastanesi çocuk psikiyatri polikliniğine Ocak 2011- Eylül 2013 tarihleri arasında adli rapor için getirilen cinsel istismara uğramış 77 olgunun dosya bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Olguların sosyodemografik özellikleri, ruhsal bozukluk tanıları ve istismarla ilgili değişkenler belirlendi. Bulgular: İstismara uğramış çocuk ve ergenlerdeki eksen 1 psikiyatrik tanı varlığı ile mağdurun yaşı, anne-babalarının eğitim düzeyleri, cinsel istismarın türü ve istismarcı-mağdur yakınlığı arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Bu değişkenlerin hepsinin birden psikiyatrik tanı varlığı üzerine etkisini inceleyen regresyon analizi sonucunda, babanın eğitim düzeyi dışındakiler anlamlı etkisini yitirdi. Sonuç: Çalışmamız tüm faktörlerin etkisinden bağımsız bir şekilde cinsel istismarın psikiyatrik tanı varlığı açısından tek başına bir risk faktörü olduğunu desteklemektedir. Çocuk cinsel istismarı ruhsal hastalıkların ve davranışsal bozuklukların en önlenebilir nedenlerinden biridir. Bu konuda toplum çapında çocuk ve ergenlerin, ebeveynlerin bilgisinin arttırılması cinsel istismarın görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, çocuk ve ergen, psikiyatrik bozukluk.

The Factors of Affecting Psychiatric Consequences of Sexual Abuse in Children and Adolescents

Yasemin Yulaf1, Funda Özer Gümüştaş2
1Uz.Dr., Tekirdağ Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Tekirdağ
2Uz.Dr., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Adıyaman

Objectives: The aim of this study was to investigate the effects of child himself, his/her family and abuse related variables on psychiatric disorders that can occur following sexual abuse in children and adolescents who were referred for forensic examination to child and adolescent psychiatry outpatient clinic. Method: File informations of 77 cases of sexual abuse who referred to Tekirdağ State Hospital, child psychiatry clinic between January 2011 and September 2013 were reviewed retrospectively. Sociodemographic characteristics, mental disorders and abuse-related variables were determined. Results: It was found that there was a significant relationship between presence of Axis 1 psychiatric diagnosis and the victim's age, parents' level of education, type of sexual abuse and perpetrator-victim closeness. As a result of regression analysis which examining the effect of all of these variables on psychiatric diagnosis, other variables except for father's education level has lost its significance. Conclusion: Our study supports that sexual abuse is a risk factor alone for the precence of psychiatric diagnosis independent from the effects of all other factors. Child sexual abuse is one of the most preventable causes of mental illness and behavioral disorders. Increasing the knowledge of children and adolescents and their parents will help to reduce the incidence of sexual abuse throughout the community.

Keywords: Child and adolescent, sexual abuse, psychiatric disorder.

Yasemin Yulaf, Funda Özer Gümüştaş. The Factors of Affecting Psychiatric Consequences of Sexual Abuse in Children and Adolescents. J Clin Psy. 2013; 16(4): 197-205
Makale Dili: İngilizce

 (0 kere görüntülendi)
 (1360 kere indirildi)
LookUs & Online Makale