ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  intihar Girişimi Olan Bireylerde Birinci ve İkinci Eksen Tanıları [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2002; 5(1): 22-27

intihar Girişimi Olan Bireylerde Birinci ve İkinci Eksen Tanıları

Figen Çulha ATEŞÇİ1, Murat Kuloğlu2, Mustafa YILDIZ3
1Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, DENİZLİ
2Yrd. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KOCAELİ

Bu çalışmada intihar girişiminde bulunan hastalarda birinci ve ikinci eksen tanılarının görülme sıklıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Şubat 1996 - Ocak 1997 tarihleri arasında intihar girişimi nedeniyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi acil polikliniğine başvuran 60 erişkin hasta oluşturmuştur Flastalara klinik görüşmeyi takiben DSM-III-R için yapılandırılmış SCID I ve SCID II formları uygulanmıştır. Hastaların %46.6’smda depresif bozukluk (%18.3 major depresif bozukluk, %15 BTA depresif bozukluk, %13.3 distimi), %18.3’ünde borderline kişilik bozukluğu, %16.7’sinde histrionik kişilik bozukluğu saptanmıştır. Olguların %15’inde herhangi bir birinci eksen bozukluğu ve %51.7’sinde ikinci eksen bozukluğu belirlenememiştir. İntihar girişimlerinde en sık rastlanan ruhsal bozukluk tanısının depresif bozukluklar olduğu, borderline ve histrionik kişilik bozukluklarının depresif bozukluklara sıklıkla eşlik ettiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: İntihar girişimi, ruhsal bozukluk, depresyon, kişilik bozukluğu.


Axis I and Axis II Diagnoses in Suicide Attempters

Figen Çulha ATEŞÇİ1, Murat Kuloğlu2, Mustafa YILDIZ3
1Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, DENİZLİ
2Yrd. Doç. Dr., Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, KOCAELİ

noses in a group of suicide attempters. The study group was consisted of 60 adult patients who had been consulted for suicide attempt in the emergency department of the Medical School of the University of Fırat, between February 1996 and January 1997. Patients were evaluated SCID I and SCID II forms for the DSM-IITR following the interview. 46.6% of the patients had depressive spectrum diagnoses (18.3% major depressive disorder, 15% depressive disorder NOS, 13.3% dysthymia). Meanwhile, 18.3% was diagnosed as having borderline personality disorder, and 16.7% histrionic personality disorder. No major mental disorder in 15%, and no personality disorder in 51.7% was diagnosed. In this study, it was found that, depressive disorders were the most frequently seen mental disorder among the suicide attempters, and borderline personality and histrionic personality disorders were the most common comorbid personality disorders in these patients.

Keywords: Key Words: Suicide attempt, mental disorder, depression, personality disorder.


Figen Çulha ATEŞÇİ, Murat Kuloğlu, Mustafa YILDIZ. Axis I and Axis II Diagnoses in Suicide Attempters. J Clin Psy. 2002; 5(1): 22-27


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (3967 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale