ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  Anoreksiya Nervoza Tamlı İki Kız Kardeş: Olgu Sunumu [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2003; 6(1): 56-61

Anoreksiya Nervoza Tamlı İki Kız Kardeş: Olgu Sunumu

Burhanettln Kaya1, Duygu YIGİTTÜRK2, H. Dilek YALVAÇ2
1Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA
2Dr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dab, MALATYA

Anoreksiya Nervoza (AN) uzun yıllardır tanınan bir bozukluk olmasına karşın, son yıllarda daha çok araştırılmaya ve dikkatleri üzerinde toplamaya başlamıştır. Kadınlarda yüksek oranda görülmesi, ergenlik döneminde başlaması, aile içi çatışmaların bozukluğun oluşmasındaki rolü ve ailesel yüklülük etiyolojiye yönelik tartışmaları arttırmaktadır. AN'nin nörobiyolojik temelleri, davranış genetiği, aile dinamikleri, sosyo-kültürel özellikler, psiko-seksüel gelişim ve bilişsel-davranışçı temeller ile ilgili daha fazla araştırmaya gereksinim olduğunu açıktır. Küreselleşmenin insan bedeninde ve ruhunda yarattığı değişimler yeme bozukluklarının, salt yüksek sosyoekonomik düzeye sahip olanların değil, tüm sosyoekonomik ve kültürel katmanları ilgilendiren bir sorun haline gelmesini sağlamıştır. Bu yazıda farklı klinik özellikler ve bilişsel özellikler sergileyen iki kız kardeş AN olgusu kaynaklar çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcülder: Anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza, bi- lişsel-davranışçı yaklaşım, bilgi işleme, aile, kız kardeş.


Two Sisters with Anorexia Nervosa: Case Report

Burhanettln Kaya1, Duygu YIGİTTÜRK2, H. Dilek YALVAÇ2
1Yrd. Doç. Dr. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, MALATYA
2Dr, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dab, MALATYA

Although anorexia nervosa (AN) has been known for years, it has been started to be more researched and more paid attention for recent years. High proportion at women, beginning at the age of adolescence, the role of family conflict in forming disorder, and familial loading have been increased discussion devoted to etiology. It is cleared that AN is needed more research about basis of neurobiology, the behavioral genetic, the family dynamics, sociocultural characteristics, psychosexual development and cognitive-behavioral aspects. The effects of globalization on human body and psyche caused the eating problems are become widespread, not only in high socioeconomic level, but also all socioeconomic and cultural levels. In this article, two sisters of AN cases showing different clinic features has been discussed in the light of literature.

Keywords: Key Words: Anorexia nervosa, bulimia nervosa, cognitive-behavioral approaches, information processing, family, sister.


Burhanettln Kaya, Duygu YIGİTTÜRK, H. Dilek YALVAÇ. Two Sisters with Anorexia Nervosa: Case Report. J Clin Psy. 2003; 6(1): 56-61


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (4384 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale