ISSN 1302-0099 | e-ISSN 2146-7153
 
Cilt : 23   Sayı : 4   Yıl : 2020
Son Sayı Yayımlanmış Sayılar Baskıdaki Makaleler En Çok İndirilen Makaleler


  inme Sonrası Duygudurum Bozukluktan [J Clin Psy]
J Clin Psy. 2001; 4(3): 154-165

inme Sonrası Duygudurum Bozukluktan

Göksel BAYAM1, Nesrin DİLBAZ2, Elvan Özalp3, Hatice GÜZ4
1Uz. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği
2Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği, Ankara
3Uz. Dr., Ankara Ruh Sağlığı Dispanseri, ANKARA
4Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, SAMSUN

Bu çalışmanın amacı inme sonrası depresyon prevelansının belirlenmesi ve prevelans ile lezyon yerleşim yerinin ilişkisini saptamaktı. Mini mental durum muayenesi puanları 17nin üzerinde olan 50 inme hastası çalışma kapsamına alındı. DSM-IV tanı ölçütlerine göre %I4 hastada genel tıbbi duruma bağlı duygudurum bozukluğu, depresif özellikli, %36 hastada genel tıbbi duruma bağlı major depresif epizod benzeri duygudurum bozukluğu, %2 hastada genel tıbbi duruma bağlı duygudurum bozukluğu manik özellikli ve %I2 hastada depresif özellikler gösteren uyum bozukluğu tanısı konmuştur. Sol hemisfer, subkortikal ve frontal yerleşim ile major depresyon sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcülder: İnme sonrası depresyon, prevalans, yerleşim.


Mood Disorders in Stroke Patients

Göksel BAYAM1, Nesrin DİLBAZ2, Elvan Özalp3, Hatice GÜZ4
1Uz. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği
2Doç. Dr., Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniği, Ankara
3Uz. Dr., Ankara Ruh Sağlığı Dispanseri, ANKARA
4Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, SAMSUN

The aim of this study is to determine the prevelance of poststroke depression and evaluate the relationship of the lesion localization and prevelance of poststroke depression. 50 patients who had acute stroke and whose mini mental state examination scores higher than 17 were included in the study. %I4 of the patients were diagnosed as mood disorder due to general medical condi-tion with depressive features, %36 mood disorder due to general medical condition with major depressive-like episode, %2 mood disorder due to general medical condition with manic features and %12 adjustment disorder with depressed mood due to DSM- IV criteria. We found left hemispheric lesions, subcortical and frontal lesions were significantly associated with an increased frequency of major depression

Keywords: Key Words: Postdepression, prevelance, localization.


Göksel BAYAM, Nesrin DİLBAZ, Elvan Özalp, Hatice GÜZ. Mood Disorders in Stroke Patients. J Clin Psy. 2001; 4(3): 154-165


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (0 kere görüntülendi)
 (910 kere indirildi)


 
 
Copyright © 2021 Klinik Psikiyatri. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & OnlineMakale